MBL 20170313

Av | 2017-03-14

På måndagens möte diskuterades och förhandlades följande

Genomgång av utbildningar för alla yrkeskategorier under 2017

Vi fick en lång genomgång av kommande utbildningar och när de ska genomföras, av chefen för operativa utbildningar Ulrika Bernmar. Vi gör nu en kort sammanfattning av det allra viktigaste,

Utbildningar för citybanan börjar för åkande v 17-24 och v 20-24 för berörda stationsvärdar.

För lokförare vill man slå ihop TTJ med utbildning av tunneln under en dag, vilket vi var kritiska till då vi anser att tiden blir för knapp, man ska utvärdera detta tillsammans med skyddsombuden. Även e-learning ska gås igenom då de har räknat med att den tar 2h 45 min och vi har avtal på 2h, så det kommer behöva förhandlas särskilt då man tänker ha flera e-learning efter detta. Efter krav från oss kommer vi att få åka genom tunneln något som från början var tänkt att se på film, formerna för detta är dock inte klara.

För tågvärdar skjuter man TTJ till hösten, man får en heldags utbildning för en grundlig genomgång av hantering av dörrar och även e-learning på 2h 15min. Vilket självklart ska förhandlas.

För stationsvärdar på de nya stationerna samt poolgruppen ska få en heldags utbildning om citybanan.

Gångtider för åkande

Vi skulle slutförhandla idag men en gång blev det ajournerat pga. att MTR tolkar avtalet olika, då den tid vi har förhandlat tidigare där man går 100m på 90s räcker. Denna tid har kommit fram för att gå ifrån depåer och klargörning av tåg och på Stågs tid så la man på tid för att det är besvärligt att komma fram under vissa tidpunkter. Då den nya sträckan är nästan dubbelt så lång så kan vi inte godta ett bud på 8min, då vi tycker att man inte ska vara stressad när man kommer fram till tåget.

Gruppchef för tågvärd

MTR presenterade ett namn utifrån med ingen kunskap om järnväg och vi förordade en intern kandidat med lång erfarenhet av järnväg.

Visering av öppen spärrlinje

Åsa Sandström vill använda sig av veteranpoolen, då man inte har lyckats rekryterat personal. Vi godkände detta under tidsbegränsad period from 1 april tom tidtabellsskiftet  i år och att man följer entreprenad avtal. De leder och bemannar själva sin personal.