MBL 19 160825

Av | 2016-08-25

Station

Stationschefen informerade lite kort om små förändringar på stationssidan. Station Kallhäll har nu öppnat och spår 3 öppnar nu på måndag. Station Barkarby har nu ändrat öppningstid till 3 oktober. Stockholmståg kommer inom kort att skicka hem en blankett för övergång till MTR.

Trafik

Trafikchefen informerar att trafiken har rullat på bra under sommaren och vi har fått bra betyg på NKI, där vi fick 70 %. Vi har fordonsbrist och en del klotter som har ökat under senaste tiden samt materialbrist på X60. SL har satsat på utökad trafik på sträckan Tumba – Järna, då det var ett bra tillfälle när bron i Södertälje var trasig samt locka fler resenärer att ta tåget istället för bilen.

Resursläge

Läget är gott för alla yrkeskategorier i september.

X60B

Vi informerades att utbildningen av X60B fortsätter nästa vecka och att idag så har 214st fått utbildning. Målet är att alla ska vara klara till vecka 44. Just nu har vi 10 fordon ute och i vecka 37 så har vi 12st och i vecka 42 så är det 16st. I början av september så kommer checklistorna vara helt klara för tågvärdar.

 

Nästa mbl möte är den 8 september