MBL 19 160628

Av | 2016-07-01

MBL MTR 160628

 Vi blev informerade att det har utannonserats 180 tjänster på station.

Av dessa 180 tjänster, så är det 60 som behövs till tunnelbanan och 120 till pendeln, varav 60 är fasta tjänster och 60 deltid till pendeln. Det kommer att läggas ut fler tjänster till pendeln på MTR hemsida under den närmaste tiden.

Organisation

Dan Hildebrand som är VD på MTR pendeln, informerade oss om organisationen som de har idag och hur de vill att den ska se ut i framtiden. De kommer att rekrytera fler chefer den närmaste tiden.

Vi fick även veta att MTR har en bra och tät dialog med STÅG och att vi kommer att ha inplanerade mbl möten med båda företagen var 14:e dag framöver med start den 11 augusti.

Planering

Vi fick möta Linn Ivarsson som är chef för Planing & performance.

Linn berättade att MTR mål är att övergången ska vara smidig och att de vill ta över befintlig personal på planeringen. MTR vill jobba med resurserna som STÅG har.

I det nya avtalet så krävs det 100 % visering och det kommer bli en stor utmaning för alla berörda.

MTR har bra planer på att förbättra viseringen på Nynäslinjen direkt vid övertagandet i december.

Det kommer även bli högre krav på att anmäla och ta bort klotter i det nya avtalet, så detta kommer att läggas på en separat funktion.

 

MBL STÅG 160628

 Resursläge

Läget är ganska gott för alla yrkeskategorier.

Ståg har inga planer på att utbilda nya tågvärdar och tycker att de har tillräckligt med personal fram till övergången i december.

Organisation

Det kommer att bli ganska tomt på HR avdelningen efter sommaren, för då kommer Maria Magnusson, Karin Fröblom och Linda Eriksson att sluta.

Så då har vi bara Susanna Larsson kvar.

Gunilla Andersson som är vår utbildningsansvarig, kommer att börja arbeta inom kort med MTR Nordic på 50 % och 50 % på STÅG, hon ska hålla på med pedagogisk utbildning.

IT finns inte på MTR pendeln utan på MTR Nordic.

Meysam och några till på planeringen kommer att vara kvar till övergången sedan kommer de börja arbeta på SJ.

X60B

Vi fick veta att vi har fordonsbrist, då 9st X60 står i Söc depån och kan ej lagas p.g.a. semester!!

 Nästa mbl möte är den 11 augusti