MBL 19 160616

Av | 2016-06-16

NKI

Nöjd kund index, ökade i maj till 70% från 68% som det blev i april.

Trafik

Det kan vara intressant att veta att det trafikerar 72st bussar på sträckan Spånga – Hjulsta – Bålsta under avstängningen i sommar och därför kan det bli trångt inne vid bussterminalerna.

För er tågnördar så kan vi meddela:

Jämfört med T15 så har tillkopplingar ökat från 5 till 35 per dag. Avkopplingar från 12 till 43 per dag.

X60B

Man har vidtagit åtgärdsprogram med att komma till rätta med X60B.

Den senaste tiden, så har man evakuerat två gånger på grund av nödbroms, detta berodde på ett fel i multipel kopplet. Sen i måndags har man planerat fyra omlopp, men ännu körs bara tre.

Pisen har fått en ny mjukvara. Extrapersonal finns på plats i älvsjö depån och Cst, för att hjälpa till de förare som får problem.

Resursläget

Resursläget är gott för samtliga yrkesgrupper.

Det kan finnas en möjlighet att få ledigt under sommaren och för er med mycket komptid, kan det vara taktiskt att börja planera ut den nu, då det inte är säkert att vi får ta med oss alla timmar till MTR.

I dagsläget så förhandlar vi med MTR om antalet komptimmar som vi får ta med oss, vilket inte är reglerat i avtalet. Vi har ett bud på 50 timmar och vi är inte riktigt nöjda med det och jobbar på att utöka denna siffra.

Rekrytering

Ståg vill rekrytera 16 förarhandledare, för att täcka behovet av nya LIA platser. (Lia platser är praktikplatser från yrkeshögskolor som ska bli förare)

Detta är inte klart i dagsläget för det är MTR som har det slutgiltiga godkännandet.

MTR kommer under kommande vecka att lägga ut en annons för rekrytering av stationsvärdar.

Då både pendeltågen och tunnelbanan har ett behov kommer de att annonsera både gemensamt, samt separat för pendeltågen. MTR genomför rekryteringen i samverkan med Stockholmståg.

Organisation

På HR avdelningen, så slutar Maria Magnusson och Karin Fröblom i slutet av augusti.

Vilket innebär att ökad arbetsbelastning för de som är kvar, då man inte planerar att fylla dessa platser. Vi tackar för den tid som har varit och önskar lycka till med era nya uppdrag.

Station

För att upprätthåla 100% intäktssäkring, så vill MTR rekrytera ett stort antal stationsvärdar, både på heltid och deltid.

På städ, så konstaterar Åsa Sandström att de två nya stationerna (Odenplan och nya CST) behöva mera städtid, detta kan ju möjligen leda till fler tjänster.

Komptid

Ståg har ingen åsikt i frågan om komptiden ska betalas ut eller övergå till MTR, för dem är det ett nollsummespel. De kommer att bevilja ledighet i den mån det går och Ståg inväntar svar från MTR om hur de vill ha det.

 

Nästa möte är den 28/6 kl. 12.00

Mvh

Styrelsen

ST pendeln