MBL 19 2016-05-03

Av | 2016-05-03

Hej medlemmar,

Här kommer information från dagens MBL!

NKI
Mätresultatet för april har ännu inte klara och kan därför inte presenteras.

TRAFIK
Vi har 12 st nya förare från Huddinge som genomgår utbildning just nu. Vi fick se en presentation av Citybanan och hur arbetet fortskrider. Trafikchefen informerar vikten att rapportera brister och fel direkt på den nya X60B, då det ligger under garanti och verifiering så att Alstom kan åtgärda felen. Rapporteras inte felen, så är det något vi får leva med länge. Testperioden för inkörning är 45000 km.

STATUS X60B
Utbildningen för X60B kommer att ske med 5st personer from v23 tom v.34. Det är planerat att all utbildning ska vara klar v.45.

Planen för trafiksättningen av X60B, kommer att pågå i en relativ lugn takt framöver och komma igång i ett högre tempo, när vi närmar oss v.42.

RESURSLÄGET
Resursläget är stabilt inom alla yrkesgrupper.

ÖVERTAGANDE, E24
Det var planerat att MTR skulle ha träffat oss idag, men det mötet blev nu inställt och flyttas fram till fredagen 13maj. MTR har nu i veckan som varit, träffat den administrativa personalen på Stockholmståg.

STATION
Ersättningen för alla fasta tillägg för infovärdar blir som föregående sommar.

Stationschefen presenterade ett tidsbegränsat helgpoolschema, det schema som vi har tidigare skickat ut till er på mejl. Vi har fått bra gehör och har fått in ett flertal namn som är intresserade.

 

Nästa MBL är den 19 maj.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen ST vid Pendeln