MBL 19 den 21 april

Av | 2016-04-21

Hej medlemmar,
Här kommer information från den dagens MBL 19.

 

NKI
Mätningen var i februari var 59% och nu i mars 68%. Dessa  mätningar kan upplevas på olika sätt, då resenärerna upplever att tidhållningen är 42% och den faktiska var 93% tåg i tid.

TRAFIK
Kravet på dygnsorder i pappersform försvinner den 2 maj, enligt tidigare beslut. Företaget kommer att informera mer om detta och finns sen tidigare utgivna DI om detta samt E-Learning. Vi tog upp vår oro om batteritiden och andra tekniska problem, som kan tänkas uppstå.

STATUS X60B UTBILDNINGEN
Nu är 90 förare och 98 tågförare utbildade och flertalet var nöjda med utbildningen.

RESURSLÄGET
Resursläget är stabilt inom alla yrkesgrupper.

Det är nu klart att 15st tågvärdar kommer att arbeta som stationsvärd under sommaren.

Det rekryteras endast sommarpersonal inom station och städ.

UPPHANDLINGEN
SL har nu skrivit ett avtal med MTR, då överklagandet i förvaltningsrätten fortfarande pågår, och det löper på max 4år. MTR tar över den 11 dec 2016.

MTR kommer att träffa oss fackliga den 3 maj.

STATION
Stationschefen visade oss de pågående projekten inom station.
Den 8 augusti är det invigning i Kallhäll.
Invigningen av Barkarby är framflyttat till den 30 september.
Det påbörjas arbete i SST den 1 juni på Swedenborg och sedan startar ett arbete på Roselund den 1 november.

Nästa MBL är den 3 maj.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen ST vid Pendeln