MBL 19 samt 11 den 20/11

Av | 2017-11-21

Gårdagens mbl var en nerbantad version då få chefer fanns på plats. Detta berodde troligtvis på SL´s beslut att hålla inne 50 miljoner men det var inget som man ville medge. Dock finns tre intressanta artiklar om detta på SVD hemsida.

Finaschef Carl Svensson

Informerade om att kundnöjdheten sjunkit till 72 % främst är det tidhållning, svar på frågor, trygghet och förarnas körsätt som gått ner. Förarnas körsätt beror troligtvis på att det blivit svårare att stanna mjukt med de illafungerande metertavlorna i Odenplan samt City.

För att Emtrain ska komma tillrätta med fordonsbristen till T18 så återanställer man och hyr in fyra stycken reparatörer per depå.

Säkerhetschef Lars Näslund

Järnvägsövergången i Rosersberg är nu stängd.

Under november hade vi 3 ospa A, 1 dörröppning på fel sida, 1 öppning utanför plattform samt en mindre kollision.

Stationschef Åsa Sandström

Bemanning av viserande stationsvärdar är 73% och övriga stationsvärdar 99%. För att säkerhetsställa viseringen har MTR anställt 25 nya värdar samt fortsätter hyra in Veteranpoolen för att frigöra viserare och de ska också ha en förhandling om att hyra in ett externt företag att sköta visering.

OBS! Detta är viktigt för er viserande! Från och med 1/1 2018 betalar MTR inte ut pooltillägg för de som söker viserande grupper utan endast för de som går på poolgrupp. De som går på poolgrupp är inte säkra att få visering utan får ta alla möjliga tjänster som erbjuds inom station, dock är bristen på viserande så stor att man troligtvis hamnar där ändå. Vi påtalade att om de tar bort ett tillägg på 1720 kronor så lär det bli svårt att fylla de fasta viseringsgrupperna och vår åsikt är då att ni ska ha samma tillägg som tågvärdar för att visera.

MTR avser förhandla en ny tilltänkt stationsområdeschef samt chef för SDO, Irene Markie samt verksamhetsutvecklare Veronica Rydell.

Områdeschef tågvärdar Katja Wennerström

Redovisade om hur den nya handledarrollen ska se ut och vilka kriterier som gäller. Mer om detta efter förhandling.

Trafikchef Dag Lokrantz

MTR ska ha utveklingssamtal med samtliga förare och hyra in fler för täcka bristen av förare. Sedan MTR tog över i december har hela 35 stycken förare slutat. Av dessa har åtta stycken bytt tjänst. De övriga har lämnat företaget.

MTR redovisade utfallet av fordonsutsättningen och där har de inte levt upp till SL´s krav på 97 enheter. Under T18 ska det vara 103 st.

Förhandlingschef Clas Liljedahl

Som vi redan mailat ut så får all personal med innevarande FV dagar dessa omvandlade till semesterdagar som en kompensation för att MTR misslyckats med att planera ut dessa. De hinner inte lägga in dessa till årets semesterval men man kan söka dagarna under 2018 eller spara.

Poc

Vi förde en diskussion om det ansträngda läget för Poc som behandlas väldigt illa sedan övertagandet. De har inget lokalt avtal utan får gå på det centrala vilket är en klar försämring. Hur MTR däröver ska lyckas rekrytera folk när de inte erbjuder mer än en lokförarelön plus 200-500 mer när de har sådan hög arbetsbelastning begriper vi inte.

Lämna ett svar