MBL 19 den 9 mars

Av | 2016-03-14

Hej medlemmar,

Här kommer information från den senaste mbl förhandlingen.

NKI
Tyvärr hade inte statistiken inkommit, så det presenterades inget.

TRAFIK
Trafiken går enligt plan.

RESURSLÄGE
Det är bra planering på alla yrkesgrupper.

Arbetsgivaren har nu sju intresserade till en tillfällig tjänst som stationsvärd av tågvärdarna. Arbetsgivaren vill gärna se fler TV som söker och lovade även att tågvärdarna får behålla sina tillägg om de jobbar som stationsvärd.

REKRYTERING
Arbetsgivaren söker förare samt städare till sommaren.

UPPHANDLINGEN
SL har nu fått mandat att direktupphandla trafiken om inte överklagandet är klart före den 1 juni. Vem de väljer vet ingen i dagsläget.

STATION
ST tog upp problemet på Solna, Ulriksdal och Sollentuna, med resenärer som bara vill köpa kaffe och toabesök utan att betala biljett. Svaret från arbetsgivaren är att alla måste ha ett giltigt färdbevis. AL kommer att ge tydliga instruktioner om vad som gäller.

STÄD
Det planeras just nu för APT i mars.

ÖVRIGT ÅKANDE
ST tog upp frågan om den årliga registreringsavgiften på 300kr för lokförare bevis. Företaget kommer att se över detta och återkomma med besked.

 

Nästa mbl är den 6 april.

Med vänlig hälsning
Styrelsen ST vid Pendeln