MBL 19 den 19/6

Av | 2017-06-20

LÖNEREVISON

Vi började dagen med lönerevisionen och det visade sig att vi var oense om en del stora frågor vilket antagligen gör att det kommer dra ut på tiden. Nästa möte är imorgon onsdag.

 

MBL 11

MTR ville förhandla slumpvisa drogkontroller men då de inte skickat ut något underlag så bordlade vi den och fick istället chans att ställa lite trafikrelaterade frågor.

 

MBL 19

Pfa

PFA-utrustning kommer inom snar framtid att delas ut på 49:an dygnet runt. Ni som har ledigt behöver inte åka in på er fritid utan de kommer bocka av vilka som saknar rätt utrustning. Kontakta gärna din gruppchef i god tid om du är på ledighet så ska de hjälpa dig. Vid driftstart så kommer plattformarna bemannas med personer från Academic Work som ska vara behjälpliga med PFA-dörrarna. Vi lyfte även frågan på hur natt- och morgonpersonal ska komma in på låst station och de skulle återkomma med svar. Samtliga ska nu vara utbildade på den nya station med reservation för de som är på semester.

Vi fick ta del av ny växlingsplan för City samt att man har för avsikt att utföra nyckelbyte emellan förare vid avlösning på X60 A/B.

Regnjacka

Regnjacka är på gång men det kommer ta tid. Dessutom har vi begärt handskar samt fler våtservetter då de alltid verkar vara slut.

Utbildningar under hösten

Utbildningsansvariga Gunilla Andersson kommer sluta och ersätts tillfälligt av Ulrika och Kattis.

Till hösten ska åkande få göra TTJ  samt en tillgänglighet/ social hållbarhetsutbildning / miljöutbildning. Vissa delar görs via E-Learning.

Ny gruppchef

Ny gruppchef för lokförare presenterades och vi återkommer med namn efter han tackat ja, men återigen valde man en person som inte har järnvägskompetens.

 

Tillslut vill vi påminna om att tänka på att vi har kollegor som får kraftiga besvär av parfymer av olika slag så om man ska besöka allergi-WC så ber vi er därför respektera att här ska man vara doftfri.

 

Lämna ett svar