MBL 19 161103 S-tåg

Av | 2016-11-03

Mötena med Stockholmståg blir allt kortare. Det som togs upp på dagens möte var följande.

 

Resursläge

36 förare har sagt upp sig fram till idag. Fortfarande är det bara 10 av dem som gått i pension. En annan siffra som sticker ut är att det är 9 stationsstädare som sagt upp sig. Med tanke på att de bara är runt 60 personer så är det en väldigt hög siffra!

 

Trafik

16 stycken har sökt till förarhandledare och Stockholmståg är väldigt glada över det. Målet är fortfarande att rekrytera 20 nya handledare och än är det inte för sent att söka.

Mellan Stockholmståg och MTR pågår just nu diskussioner om instruktörernas roll efter övertagandet. Till att börja med kommer allt att fortsätta som vanligt är tanken.

 

Station

Stockholmståg hade ingen information gällande station det här mötet.

 

Övertagandet

Under den här punkten kom frågor upp vad som händer med våra mailadresser efter övergången. Vi har önskemål om att mail som skickas till Stockholmståg efter övergången vidarebefordras till våra nya adresser på MTR alternativt att avsändaren får ett autosvar som talar om vilken adress som gäller istället.

Frågan om hur mycket komptid som ska följa med över är ännu inte löst. Vi fick återigen bekräftat av Stockholmståg att de inte har några problem med att betala MTR för att ta över all tid. Vi ska ta upp frågan med MTR igen i eftermiddag.

 

Semestervalet

Som vanligt så ska semestervalet vara inne innan vi fått reda på vilka grupper vi kommer in på och vi har även i år bett att få skjuta på inlämningen av semestervalet tills dess att gruppvalet blivit presenterat.

 

 

Nästa möte är den 17:e november.