MBL 19 160922

Av | 2016-09-22

Station

Åsa informerade att kompensationen enligt överenskommelsen gällande pensioner ska rapporteras in senast den här veckan för de som är berörda.

Öppnandet av Tungelstas nya station har blivit framflyttat och kommer preliminärt att öppnas i december.

På mötet togs det upp att det tar väldigt lång tid för material från ISS att levereras till stationerna. Åsa kollar upp det.

 

Trafik

Punktligheten har varit bra i augusti – 93,6%. Målet ligger på 93%.

Vi fick också reda på att Trafikverket kommer att börja ta ut avgifter för förseningar orsakade av järnvägsföretagen från och med T17. Det är alltså viktigt att rapportera rätt orsak till förseningen. Ett exempel som togs var att om ett dörrfel orsakas av att resenärer håller upp dörren så ska det rapporteras som sabotage och inte fordonsfel.

 

Resursläge

En sammanfattning över hur många som slutat eller sagt upp sig hittills under året:

Förare 27 varav 10 som går i pension och 2 omplaceringar
Tågvärdar 20 varav 2 som går i pension och 8 omplaceringar
Stationsvärdar 13 varav 4 går i pension och 4 omplaceringar
Stationsstädare 9 varav 1 går i pension och 3 omplaceringar

Avtalet vi har idag med inhyrda förare kommer upphöra i samband med att MTR tar över så enligt det planerade resursläget kommer det fattas 11 förare från den dagen om inte MTR gör något åt saken. Representanter från facken är hos MTR just nu och diskuterar bland annat den frågan.

 

X60B

Planen var att det nu skulle rulla 12 fordon i trafik men oftast så är det inte mer än 10, ibland bara 8 fordon ute.

Utbildningen kommer vissa dagar bli tvungen att flyttas till Bro på grund av arbeten i Älvsjödepån som kräver att det är spänningslöst där.

Nya checklistor för X60B kommer släppas i oktober. Vi har begärt att en tidsmätning och riskanalys ska göras på dessa tillsammans med facken och skyddsombuden.

 

Övertagandet

Ett brev ska ha gått ut till alla i förra veckan med en blankett om att gå över till MTR. Det är bara om du inte vill gå över som du måste tacka nej. Alla andra följer med till MTR. Däremot vill gärna Stockholmståg att alla svarar så de vet att alla medarbetare fått brevet.

Under mötet kom frågan om utbildning upp som vi kommer behöva innan övergången till MTR. För administration och Opl är utbildningen redan igång eller planerad senare under hösten. För åkande svarade Stockholmståg att MTR fått tre timmar att disponera under dagarna med APT (för tågvärdar) och TTJ (för förare) där de då bland annat kan gå igenom IT-system och deras TRI.

Efter förslag från oss har MTR kontaktat Stockhomståg och frågat om det finns något rum de kan upplåta för att prova uniformen och Stockhomståg svarade att de skulle ordna det.

 

Anhörigdagar – tolkning av kollektivavtalet

Vissa har upplevt att de blivit orättvist behandlade när det gäller uttag av anhörigdagar som vi har rätt till i samband med allvarliga sjukdomsfall, dödsfall, begravning, boupptäckning eller arvsskifte och vi gick därför igenom hur avtalet ska tolkas och hur det ska hanteras.

I varje enskilt fall ska arbetsledaren göra en bedömning tillsammans med medarbetaren hur många dagar som behövs. Dock har vi maximalt rätt till 9 sådana betalda dagar per år. Skulle det behövas fler dagar ska företaget se till att den ledighet som behövs får tas ut men det blir då i annan form av ledighet som ni kommer överens om. Värt att veta är att Opl inte får bevilja den här typen av ledighet. De ska självklart se till att ge ledigt vid en eventuell händelse men sedan ska arbetsledaren kontaktas.

Vid eventuella oklarheter eller stöd så finns vi här i facken för er.

 

Telefonnummer

För er som vill behålla nuvarande telefonnummer efter övergången så ska det inte vara något problem enligt 3 när TJ frågade. För att ta över numret så måste en blankett fyllas i av Stockholmståg att de går med på att släppa numret men Stockholmståg skulle kontakta 3 och se om de kan godkänna att alla som vill får behålla sitt nummer från och med 11/12. Är du intresserad av att behålla numret får du själv kontakta 3.

 

Nästa möte är preliminärt 6/10

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen ST vid Pendeln