MBL 18/11

Av | 2019-11-21

VD Henrik Dahlin bjuder in till dialog. Vi upplever att efter 3 år med MTR är det fortfarande ganska trög arbetat då det gäller förhandlingar och tvister.  Det drar ut på tiden, för mycket mellanhänder, beslut dröjer då det ofta saknas mandat och allt måste skjutas högre upp i hierarkin. Vi har tack o lov sett en markant förbättring den senaste tiden då Ulrik Friberg tog över som förhandlingschef. Vi på ST pendeln vill uppdatera och förbättra avtalen och vill få till bra långsiktiga lösningar bl.a. hanteringen av FV dagar.  Henrik informerar även glatt att det ändå blir Julklapp i år för alla anställda.

Vad som gäller viseringen, så finns det fortfarande ingen exakt datum då den upphör helt, men allt lutar åt att vi kommer fortsätta visera fram till april 2020. MTR kommer gå ut med info så fort datumet bestäms.

Säkerhetsplan för T20 håller nu på att säkerställas. Efter att revision av bromskontroll för lokförarna genomfördes, visade det sig att av 55 bromsprov så görs bara 40 korrekt. Man vill följa upp saken och hitta orsaken och lösningen. Vi vill höja en varningens finger för att man just nu inte går på enskilda individer, trots att mätdata finns, så det är hög tid att göra rätt. Man har för avsikt att anställa en Trafiksäkerhetschef, en person med järnvägserfarenhet som inte ska få ha personalansvar.

MTR hade tidigare undersökt möjligheten att slå ihop TTJ och Fordonsutbildning för TV i ett och samma paket och en riskanalys genomfördes. Men TV områdeschef Sheron valde ändå att lämna saker och ting oförändrat, vilket vi är tacksamma för!

Staffan planeringschefen, Det är just idag som T20 fastställs på Trafikförvaltningen, SL lägger fram en trafikbeställning. MTR kommer genomföra en riskanalys gällande T20 nu på onsdag den 20/11. Turlistor för både LF och TV är förhandlade och granskning av grupplistor är på gång. Förhandlingar för gruppnycklar äger rum 25 nov för LF och 26 nov för TV, sedan läggs grupperna ut för sökning. Enligt tidsplanet stänger sökningen den 12 dec för LF och 16 dec för TV. Inplaceringen i grupperna börjar den 2 februari. För Stationsvärdar så kommer MTR kalla till schemaförhandling den 3/12 och 4/12 då vi bl.a. tar upp Vega, Odenplan och övriga stationer som har önskemål om förändring. Mejla till Roger.Delin@mtr.se med era önskemål. Vi vet att det kommer bli tuffa förhandlingar då MTR vill se än mer “optimerade schemor” snart har vi nått gränsen för hur mycket vi ska tåla, den ständiga jakten på att hitta mer pengar på personalens bekostnad.

Semesterval öppnar den 29 nov och kommer pågå i ca 4 veckor. Resultatet presenteras vecka 3. I år kommer semesterval skötas av vår egen PSF, inga inhyrda konsulter, vilket är vi på ST är extra glada för. Närmaste framtiden kommer MTR att ha fokus på övertid och försöka balansera personalläget. Redan nu känner dem att dem har bättre koll på bl.a. periodövertid och gnet. Vi välkomnar företagets vilja att ta upp diskussionen om sökningen av strödagar, så att all kortledighet som söks i mycket god tid (ca 3 månader), ska man med stor sannolikhet kunna få beviljat.

Trafikchef Filip presenterar punktligheten för hittills i november, som ligger på höga 94,9! Vecka 46 (förra vecka) presterade vi på hela 95,9! En av dem bästa veckorna! Hittills i november har vi 2 st dörröppningar utanför plattformen (Norrviken och Älvsjö), 0 st på fel sida och 0 st OSPA A. Företaget ser fortfarande mycket allvarligt ut på att trafiksäkerhetshändelser inte hanteras på rätt sätt av personalen. Kommunikationen TV/LF vid sådana händelser önskar sig vara på högre nivå, tåget får inte flyttas utan avsyning av spåret, POC ska informeras och rapporten måste skrivas! Vi på ST sa att vi vill se bättre feedback och speciellt positiv feedback till personalen när allt hanteras korrekt. Uniformsrådet kommer ha ett möte den 9e december där det kommer bl.a. prata om skobeloppet som MTR vill sänka?  vi återkommer med mer information efter mötet.

Roger Delin och Oksana Kovalchuk

Lämna ett svar