MBL 170130

Av | 2017-02-01

PLANERADE OCH OVÄNTADE BESÖK

I måndags så var Trafikförvaltningen här på ett planerat besök där de vill undersöka hur övertagandet gått. Den rutinen införde Trafikförvaltningen efter olyckan i Saltsjöbaden när ett tåg körde in i ett hus.

Även i onsdags gjorde transportstyrelsen ett besök, fast det oannonserat, efter att ha hört att det funnits en del oro och stress över våra IT-verktyg, framför allt när de gäller körorderuttag och avvikelserapportering. De pratade med ett antal förare och även några ur ledningen. Deras rapport kommer även den om ca två veckor.

Fordon

Av 1526 st fordonsskador som var inrapporterade så var det 330 st som inte gått in i systemet och man har avsatt en person som går igenom dessa.

IT

TELEFONER

Telenor och IT-ansvariga har tillsammans med Samsung genomfört tester av våra telefoner och försökt ta reda på varför det är vanligt att samtalen hackar och varför det är en fördröjning på ca två sekunder med POC innan vi hör vad varandra säger. Samsungs labb har hittills inte hittat vad som orsakar problemet. Kompletterande tester ska utföras på våra telefoner med andra operatörer.

 

COMPANION

Här är en leveransplan:

App Funktionsområde Leveransdatum
Tågvy Elektronisk tågorder och tågläge 12:e februari
Mitt tåg (åkandepersonal) 12:e februari
Punktlighetsstöd 19:e februari
Trafikinformation 12:e februari
Hämtat tåg ligger kvar i tågvyn 3:e februari
Ordertavla och dokument Sökfunktion (dokument ska öppnas i en extern PDF-läsare) 3:e februari
Läst dokument 12:e februari
Felsäker uppdatering av ordertavlan 12:e februari
Avvikelser Förbättrat flöde (swipe försvinner) 3:e februari
Ska gå att uppdatera en redan skriven rapport 12:e februari
Mitt arbetspass Ta del av dagens schema och anmäla närvaro 12:e februari
Allmänt  Dataförbrukning Skulle vart åtgärdat 20/1. Ingen prognos.
 Tydligare tidsangivelse 3:e februari

 

NY CHEF POC

På POC kommer MTR tillsätta en interim chef som är en inhyrd konsult vid namn Max Ahlstedt tills en ordinarie chef för POC har anställts.

 

LÖN

Vi och MTR har noterat att de gjort felaktiga avdrag vid VAB och sjukskrivning men de har koll på vilka de är och det kommer rättas till på februarilönen.

De 8 timmar som vi var lovade för allt strul ska också komma på februarilönen. Anledningen att de inte har registrerats än är att lön inte vetat vilka som ska få ersättning. Likadant var det för ersättningen för e-learningen där man ska ut med 9 timmar för förarna.

 

STATION

Efter påtryckningar från ST turlistegrupp så har vi snart ett nytt gruppnyckelschema för mobila stationsvärdar där arbetstiderna blir mer humana. Grunden ser mycket lovande ut och slutförhandling sker nästa måndag. Vi har även tryckt på om att vilja ha tillbaka de populära helggrupperna vilket är något som MTR svarade positivt på.