MBL 161215 MTR

Av | 2016-12-20

MBL sammanfattning från 15 december

Ledningen ger mycket beröm över hur all personal har säkerställt bästa möjliga tågtrafik och service under dessa första dagar.

 

MÄTNINGAR OCH KUNDUNDERSÖKNINGAR

MTR Pendeltågen kommer att genomföra egna löpande MSS (Mystery Shopper) mätningar för att mäta vår servicenivå. Undersökningarna sker inom fem olika områden.

Basservice, visering ombord, trafik, samt försäljning. Om det vid mätningstillfället sker en trafikstörning, så mäts även trafikinformation.

Dessa mätningar startar den 2 januari 2017 (med undantag för försäljning som startar senare när all utrustning är på plats och alla fått utbildning) och genomförs av Academic Work till att börja med på vardagar men senare även på kvällar och helger.

 

PERFORMANCE & PLANNING

Övergripande

Flytten till DN-huset för planeringsavdelningen gick smidigt. Alla kom snabbt på plats. Telefoni tog lite längre tid att komma i gång med, men de problemen är nu lösta. IVU-miljön har hängts sig tidvis. IVU arbetar med en aktivitetsplan för åtgärder.

Strategisk personalplanering

Inledningsvis intensivt arbete med vissa upprättningar på station. Arbete med att tydliggöra turinnehållen för alla nyanställda (särskilja öppen spärrlinje och servicedisk, förklaringar kring hur de mobila ska arbeta m.m.) enligt aktivitetsplan.

Personalplaneringen

Inledningsvis saknades det personal i IVU på stationssidan men det har lösts. Problem tom den 14/12 med att kunna svara på mail till personalen. Administrationsgränssnittet för ledighetsansökan har inte fungerat helt till fullo. IT-utveckling pågår för att genomföra nödvändiga ändringar.

Övrigt

All rapportering till TF har levererats i tid enligt avtal. Även trafikplaneringsavdelningen är på plats och har kommit igång med arbetet bra.  Kompletteringar till stödsystem har skett. Planering av arbeten för vecka 12-14 samt påsk pågår.

 

TRAFIK

Utmaningar med surfplattor och Companion

Många åkande har haft problem med att komma in i tågvyn samt inte haft tillgång till viktig information i apparna.

Utmaningar för POC

Det har varit otroligt mycket arbete inne på POC, där det har varit problem att få fram Trafikinformationsstöd och bemanningsstöd samt problem med körplan och tågorder.

Lösningar

Det är nu högsta prio att stabilisera Tågvyn, App för information tillgängliggörs samt App för styrande dokument, ordertavla tillgängliggörs så snart appen är stabil.

Dålig täckning

MTR vill ha in rapporter på de ställen där Telenor har dålig täckning längs linjen så de kan försöka förbättra det.

IT Trafik

Utmaningar med att tillhandahålla en stabil version av MTR companion med Tågvy.

Uppadateringar av samtliga plattor pågår, ca 50% av plattorna har hanterats. Syftet med uppdateringarna är att kunna leverera automatiska uppdateringar av Companion.

Leverantör Snowfall är på plats dagligen sedan 14 december, som utför interjuver och åker med förare för att skapa förutsättningar för att rätta kvarstående fel. Detta kommer fortsätta med fullt fokus tills problemen är lösta.

Taxi

MyCabs bokningssytem slutade att fungera, men ska nu åter vara igång.

STATION

Status första stationsdagarna

Vissa problem med schemaläggning och instruktioner till medarbetare, vilket medfört att vissa stationer och spärrkiosker inte blivit städade första dagarna.

Distribution av mobiltelefoner till lokalvårdare försenat, men nu åtgärdat. Servicecenter och intern service har fungerat bra under övergången, men med hög belastning.

Samtliga stationskontroller genomförda enligt plan . Systemstöd fungerar. Det har varit 160 fastighetsärenden och 140 klotterärenden inrapporterade under de första två dagarna. Akuta fel avhjälpta. Klottersanering ingångar enligt plan.

IT Station

Efter nätomläggningen i helgen har ett flertal stationer haft åtkomstproblem för PC, Babs-terminal och TP5000 pga. en handfull orsaker och ibland i kombination. Tekniker har kontinuerligt besökt samtliga stationer med problem och åtgärdat problemen löpande.

Användning av tunnelbanans infovärdar

MTR behöver använda sig av tunnelbanans infovärdar i pendelverksamheten.

Städning i expeditionen

Det kommer bli städning inne i expeditionen på måndag, onsdag samt fredag. Det som är överenskommet är att lokalvårdaren städar i hela pausutrymmet, men kommer att även hjälpa till stationsvärden vid servicedisken.

 

TICKET RIKSKUPONGER

Vi kommer att kunna få ett förmånkort från Ticket Rikskuponger! Ett mail ska ha gått ut om detta. Kortet kan börja gälla tidigast 1 februari 2017 och MTR subventionerar 28%. Kortet kan användas på ca 23 000 restauranger och i Sveriges 4 000 mataffärer och under alla årets månader.

Läs mer på hemsidan för detta kort:

https://www.edenred.se/rikskuponger/kortanvandare/#kalkylator