MBL 161117 MTR

Av | 2016-11-22

ITP2

När vi träffade MTR i torsdags så var det 68 blanketter om ITP2 som saknades. MTR kommer kontakta alla som är berörda. De ska även skicka ut en ny blankett till de personerna. För kännedom så ska Reneriet skicka ut ITP2-blanketterna nu i dagarna.

 

Löneväxling

MTR har gått med på att bevilja löneväxling men bara under vissa villkor. Bland annat så kommer de endast bevilja löneväxling till förstärkt pension och det är bara de med ITP2 som tjänar över en viss summa som kommer att få löneväxla. De med ITP1 har inte lika stor nytta av att löneväxla eftersom ålderspensionen för den gruppen beräknas på lönen efter löneväxlingen och kommer alltså inte generera lika mycket pension.

 

Lokförartillgång

På kort sikt så planerar MTR att ha 14-16 inhyrda förare nu i början. De siktar på att till sommaren kunna anställa minst 16 YH-elever, primärt från Huddinge och Mjölby, och de räknar med att få 20-22 förare genom deras internutbildning. På lite längre sikt så hoppas MTR på att kunna starta en egen YH-utbildning.

 

Planeringen

MTR meddelade att de bestämt sig för att i alla fall inledningsvis flytta planeringen till DN-skrapan. De gör bedömningen att det kommer vara viktigt att all administration sitter i samma byggnad i början så att rutiner och processer hinner sätta sig. En annan anledning är att de bedömer att närheten till IT-stöd och support är viktig nu i början medan systemen de jobbar i är nya.