MBL 161103 MTR

Av | 2016-11-04

Komptid

Från fackens sida är vi less på att inte få svar från MTR hur komptiden ska hanteras vid övergången och vi inledde därför mötet med att ta upp den frågan. Som vi skrev i inlägget från mötet med Stockholmståg så spelar det ingen roll för dem om de betalar ut komptiden direkt till medarbetaren eller till MTR men enligt MTR så är frågan inte lika enkel. De har möten med Stockholmståg varje vecka och den här frågan ska enligt MTR vara en återkommande punkt som tas upp men som ännu inte är löst. Vi tycker det är märkligt att vi får så olika svar från de båda arbetsgivarna. MTR lovade oss att ta upp frågan med Stockholmståg igen och försöka lösa den och till nästa möte (om två veckor) redogöra för diskussionerna med Stockholmståg mer ingående.

Eftersom det här har dragit ut på tiden så länge nu yrkade vi från samtliga fack att MTR ska ta över all tid eftersom det inte längre finns möjlighet för de med mycket komptid att hinna plocka ut den som personalläget ser ut i dagsläget.

 

Arbetsmiljö

MTR inledde med att fråga hur vi har det idag och skyddsombuden som var med på mötet redogjorde för hur organisationen är uppbyggd och hur mötesstrukturen ser ut.

MTR föreslog att en tillfällig skyddskommitté med representanter från skyddsorganisationerna och arbetsgivaren ska träffas i december eller januari och gemensamt komma fram till hur skyddsorganisationerna och mötesstrukturen ska vara. Fram till dess ska arbetet fortsätta som vanligt.

 

MSS (Mystery Shoppers)

MTR vill, förutom de mätningar som SL redan gör, genomföra egna mätningar i pendeltågstrafiken som i huvudsak ska användas till deras förbättringsarbete för att nå målen som SL satt upp. Mätningarna ska ske i samarbete med Academic Work av så kallade mystery shoppers och genomföras såväl på stationer som ombord på våra tåg. Vissa uttryckte en oro över att våra medarbetare ska känna sig övervakade men MTR svarade att tanken är inte att peka ut någon utan att det här är ett arbete som ska genomföras tillsammans för att förbättra verksamheten.

 

“Planning”

MTR visade en preliminär tidsplan över gruppvalet och semestervalet.

Grupperna på förarsidan ska redan vara klara och vi väntar med spänning på att få dessa så vi kan granska dem innan förhandlingen som är den 14 november. Några dagar senare ska gruppvalet vara öppet för sökning.

Tågvärdarnas grupper ska snart vara klara de med. Datum för förhandling är ännu inte spikat men kommer troligtvis ske runt den 16-17 november.

I den preliminära planen så finns det tid att lämna in semestervalet efter att gruppvalet blivit känt. MTR har förstått hur viktigt det är för oss att veta vilken grupp vi går på när vi söker semester men först måste vi vara överens med Stockholmståg om att skjuta på semestervalet eftersom det enligt avtal ska vara känt senast 1:a december om vi inte kommer överens om annat.

MTR visade också en tidsplan när vi ska gå över till att använda deras system för önskemål om turer, schema, övertidsrapportering och turbyten för att nämna några funktioner. Värt att nämna är att det inte kommer gå att önska turer som gäller tiden efter övertagandet under en period (ca en vecka) när de byter system. Mer information om det här kommer MTR mejla ut när det närmar sig.

 

 

Nästa MBL är den 17/11.