MBL 19 160908

Av | 2016-09-08

Station

Stationschefen informerade oss om statusen från personalen på städ. Hitintills har 36 av 55 svarat på övergångsblanketten och ingen har tackat nej till övergången till MTR. Det är bara om du inte vill gå över till Reneriet som du måste svara på blanketten. Alla andra går över.

Sedan fick vi veta att det planeras för fullt att Tumba norra ska öppnas till 11 december. Den stationen har ju varit stängd sedan 2006.

Trafik

Trafikchefen informerar att trafiken har rullat på bra under augusti. Det blev bra utfall på trafikmätningarna och tågvärdarna fick mycket beröm för sin insats när det kommer till utropen.

Den här veckan så kommer instruktörer vara ute och titta på bl.a. synlighet och efterkontroll på Nynäs och Gnesta.

Under vecka 39 kommer TTJ att starta för förare.

Vecka 40 startar APT för tågvärdar. På mötet kommer kundbemötande, trygghet och arbetsmiljö tas upp och MTR kommer att få vara med och ha 3 timmar denna dag.

I oktober planerar Stockholmståg att ha handledardagar för förarhandledare, i och med att det finns ett stort rekryteringsbehov av förare.

Resursläge

Läget är gott för alla yrkeskategorier även om det kommer finnas ett stort behov av förare framöver då många sagt upp sig. Än så länge är det 24 förare som sagt upp sig vilket är sex mer än Stockholmståg planerat för hela året. 13st stationsvärdar och 9st tågvärdar kommer att sluta fram till övertagandet.

X60B

Nästa vecka är tanken att det att rulla 12st enheter i trafik. Ca 11% av fordonen utgörs av X60b men de står för 35% av alla förseningar!

Utbildningen i X60b är i full gång igen efter sommaruppehållet.

E24

Stockholmståg kommer inom kort att skicka hem en blankett för övergång till MTR till all personal. Om du inte fyller i blanketten så kommer du automatiskt gå över till MTR. Det är alltså bara om du inte vill gå över som du måste fylla i den. MTR kommer även skicka hem ett välkomstbrev.

MTR

Just nu på eftermiddagen så förhandlar vi med MTR om uniform och tekniska hjälpmedel.

Nästa möte blir den 22 september.