MBL 19 160811

Av | 2016-08-11

MBL 160811

 

Trafik

Trafikchefen berättade att det har inkommit en del synpunkter på avstängningarna i sommar, men att det inte är fler än tidigare år. Inför sommarens avstängningar så har Ståg ändrat sitt arbetssätt vid avstängningar bl.a. att bättre uppföljning och mer strukturerat i avrapporteringarna samt bättre dialog med bussbolagen.

Resursläge

Läget är stabilt för alla yrkeskategorier. Det har varit en bra sommar för planeringen.

Organisation

På administrationen kommer det att bli en del förändringar under hösten, bl.a. HR avdelningen samt Anders Eriksson kommer att rapportera till VD Kjell Färnström.

Lön rapporterar till Ekonomichefen Ingela Birath och att Utbildningsansvariga Gunilla Andersson kommer att rapportera till Trafikchef Monica Swartz.

X60B

Vi har 5 omlopp ute. Det är nu 210 personer som har fått utbildning på X60B. Vi dras fortfarande med problem med Pisen och ATC har dock blivit bättre.

Övrigt

Det cirkulerar rykten om MTR och övergången. Vi har fått höra att det är många som har nämnt att de kommer att sluta och inte gå över till MTR.

Det är tills idag endast det planerade antalet som kommer att sluta i år. Det är 17st förare, 18st tågvärdar samt 13st stationsvärdar, antalet är inte anmärkningsvärt då det årligen slutar lika många i pension.

Nedan har jag bifogat text ifrån pendelnet under fliken övergång dec 2016, där det finns bra information om vad som gäller.

Vad händer om jag ej vill följa med över?

En medarbetare kan välja att tacka nej till övergången. Då Stockholmstågs verksamhet kommer att upphöra innebär detta att medarbetaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Eventuell uppsägningstid som löper efter den 10 december, fullgörs hos den övertagande verksamheten d v s hos MTR Pendeltåg eller SOL Reneriet.

Nästa mbl möte är den 25 augusti