MBL 15/5

Av | 2017-05-18

Hej Medlemmar

Vi hade nu i måndags en mbl förhandling och det var den första sedan den 24 april detta pga. inställt möte senast samt röda dagar.

Taxi – MTR kommer att teckna avtal med ny taxileverantör

Det har varit mycket tekniska problem med beställningar den senaste tiden och nu så har MTR beslutat att teckna avtal med en ny leverantör och kommer att behålla Bålsta taxi som förut. Villkoret för en ny taxileverantör är att de kan ställa upp vid akuta körningar vid personalomhändertagande. Personalen ska kunna göra personliga bokningar (telefon, App eller via hemsida). Bokningsbart dygnet runt. Körningarna ska vara säker och professionell körning. MTR krav är att minst 75 % av bilarna ska vara miljöbilar. Det ska vara möjligt att ge feedback och uppföljning. De företag som uppfyllde dessa kriterier var Cab Online. Vid personalomhändertagande ska Top Cab anlitas. Rapportsystemet kommer att finnas kvar. MTR kommer att informera oss om hur man bokar taxi m.m. så fort avtalet är klart. En nyhet är att vi ska kunna boka taxi privat, med en liten rabatt på priset (ca 8%).

Utbildningar

MTR kommer nu att starta YH-utbildningar till lokförare. Utbildningen ska vara branschinriktad och alltså inte enbart riktad till pendeltågstrafiken. Den första kursen startar 14 augusti och nästa kurs i februari nästa år. Varje kurs ska kunna ta in 30st och utbildningen är på 44 veckor.

Alkohol och CDT tester

Vi träffade arbetsmiljöchefen och en av våra företagsläkare.

Alla fackliga företrädare ställde frågor och hade ett samtal kring tester och nivåer på CDT tester samt rehabilitering.

Nästa möte 22 maj

Lämna ett svar