Mbl 14/8

Av | 2017-08-15

Sedan SCI öppnades har det utlösts två brandlarm; 17/6 och 31/6. Båda var falsklarm som löstes ut av borrdamm och färgdimma. Vi uttryckte vår oro i att utbildningen och informationen vad som gäller i sådana situationer varit dålig samt att checklista saknas. MTR ska återkomma i vad som blivit fel.

Under oktober månad kommer MTR ha fokus på säkerhet.

Det har kommit in synpunkter från Trafikverket att somliga är dåliga på att läsa order och har dålig attityd vid samtal.

Enligt MTR finns det 322 förare samt 16 inhyrda i dagsläget, något vi ifrågasatte då Ståg hade 315 förare som mest och då fanns det inget gnetbehov. Idag kommer det dagligen sms om flera gnetturer. MTR vidhöll att alla dessa är i tjänst, dock räknade de med instruktörerna och lärarna i detta. Vi får det ändå inte att gå ihop. Det saknas för många enligt oss. 18 stycken har sagt upp sig sedan MTR tog över och ett 40-tal sa upp sig innan de tog över.

Två stycken stoppdekaler har satts upp på SCI på prov. En på spår 1S och en på spår 4N.

Fordonsbristen har varit stor och det har berott på att tåg blivit inlåsta på fel sida samt dålig kommunikation med Emtrain.

Omprövat upplägg för frontrutetvätt SST främst.

Den stora tågvärdsbristen beror på försenad utbildning och att många fått andra tjänster. Väl värt att notera så hade MTR 11 stycken instruktörer vid årets ingång och nu har de endast 4 stycken kvar. Övertiden hos tågvärdar har gått i taket under sommaren. Även stationsvärdars övertid är hög samt att man saknar personal.

MTR kommer komma med ett erbjudande om en gruppförsäkring från Skandia för alla som varit anställda i 6 månader eller mer. Denna är frivillig och gratis de första tre månaderna. Information om detta kommer ut senare och perioden börjar i oktober.

Ny områdeschef för trafik lokförare blir Kim Widegrip.

 

MBL kommer i fortsättningen vara varannan vecka ojämna veckor så nästa möte är 28/8.

 

Lämna ett svar