MBL19 den 11 feb 2016

Av | 2016-02-11

Här kommer senaste nytt från MBL.

TRAFIK
Monica Swartz informerade att punktligheten för trafiken i januari var kraftigt försämrad, då resultatet blev 89,2%.
punktligheten på morgonrusningen var 77,0% och eftermiddagen 71,4%.
Monica informerade vidare att hon ser en klar förbättring från trafikverket i hanteringen av avvikelserapporteringen.
De har förbättrat arbetet i mottagande, åtgärder och analys.

RESURSLÄGE
Bra planering, dock kvarstår ett överskott på tågvärdar.

Tågvärdar
Det finns en möjlighet för tågvärdar att börja arbeta som stationsvärd under en begränsad period, om intresset finns.
Då det är fortfarande gott om tågvärdar, det finns en hel del tågvärdar som har båda utbildningarna.

Infovärdar
Tågvärdar kommer att kunna meddela sitt intresse, om man känner att man vill arbeta som infovärd en längre period.

REKRYTERING
Just nu så sker företaget sommarvikarier på städ.

UPPHANDLINGEN
Vi är klara med inrangeringsförhandlingarna med MTR.
De kommer att gälla då MTR tar över den 11/12 2016 om inte SJ överklagan säger något annat.
Detta kommer att avgöras inom snar framtid i förvaltningsrätten.
Vad innebär då avtalet med MTR?
De stora frågorna för oss var:
Pensionsavtalet
Det lokala avtalet
Portalparagrafens innebörd.
SL årskort
Vill du veta mer så besök gärna vår nya hemsida!
http://stpendeln.se/

STATION
Ingenting togs upp, då Åsa Sandström är sjuk.

ÖVRIGT
Hemsidan för oss på pendeln är nu igång.
http://stpendeln.se/
Vi vill att företaget lägger in denna länk på pendelnet under facklig info.
Då stationsdatorerna är spärrade för externa adresser, så att alla medlemmar kan läsa vår info.
Maria Magnusson tar det med IT.

SJ kommer strax byta bank.
Maria kommer att återkomma med mer information, när det gäller bankbytet i mars.

Nästa mbl är den 25 feb.

mvh Styrelsen ST