MBL §19 den 29 maj

Av | 2017-05-30

13.00-13.20 Övergripande information med Carl Svensson.

13.20-13.40 Stationsinformation med Irene M. Karlsson.

13.40-14.00 Trafikchef Dag Lokrantz informerar.

14.00-14.20 Planeringen informerar av Linn och Patrik.

14.20-14.40 HR info med Andreas Binz.

14.40-15.00 Säkerhetschef Lars Näslund.

 

Carl Svensson

Vi fick information om att det nya taxiavtalet är klart och att det snarast ska komma ut med en app. och information om hur vi bokar. Personliga inloggningar är skapade som sedan ska registreras i CabOnLine-appen.

Vi från ST har tidigare efterfrågat om en utvärdering av händelser och rutiner efter terrorattentatet och vill se en krisplan. Så återigen vid mötet så togs det upp att vi alla fackliga ombud efterfrågar en utvärdering av händelser och rutiner efter terrorattentatet i Stockholm. MTR lovar att återkomma i frågan.

STATION

Skyddsronderna för Bålsta- och VHE linjen är klara.

Det har satts ihop en arbetsgrupp gällande medarbetarundersökningen (Bålsta norra)

Interjuver pågår för tjänsterna Jourhavande stationschefer och Station Duty Officer.

Vi väntar fortfarande på besked på hur stationsvärdar ska kunna göra E- Learning, då vi saknar våra gamla datorer med stora skärmar. Detta har vi på ST efterfrågat sedan första dagen de försvann på stationen, då de kopplade in det nya kassasystemet. Irene föreslog att personalen skulle kunna bli avlösta av mobila värdar så att vi kan göra utbildningen på CST 49:an där det finns datorer. Det tycker vi är en bra lösning.

Vi på ST har efterfrågat många gånger och väntar fortfarande på besked om hur telefonpolicyn ser ut för all personal. Det har framkommit att det finns olika varianter beroende på om du är åkande eller stationsvärd. Det vore väl logiskt med en enhetlig policy för alla.

TRAFIK

En ny version av åkandehandboken kommer att ges ut lagom till tunnelstarten. Tunneln och hantering av PFA-väggar är några av nyheterna. Varje GC har fått i uppdrag att se över semesterplan så att de har koll på vilka som behöver PFA utbildning efter semestern.

Taxitider ska justeras på vissa sträckor där turlistan inte stämmer överens med verkligheten. Vi uppmanar er att rapportera felaktiga tider för taxiresorna, detta för att det ska kunna ske ändringar till korrekta tider. För att enligt MTR så rör det sig om mycket små justeringar.

Tider för klargöring av X60B ska mätas upp på nytt.

Vi på ST och SEKO LOK är eniga om att X-helgs ersättningen bör höjas, för att ersättningen har ju legat stilla sedan 2008. Vi har framfört det till MTR och föreslagit en ny nivå på 3000kr/dag istället för dagens 2000kr/dag.

PLANERINGEN

Övertidslistor ska börja delges de fackliga efter stora påtryckningar. Listorna har vi efterfrågat länge men tekniskt strul har varit hindret.

NKI för april är 76 %

HR

Vi blev informerade att uniformsmötet på tisdag blir inställt pga. personalbrist. Rekrytering av LF samt TV pågår kontinuerligt.

Vi fick även veta att de kommer att ha ledardagar för chefer nu på tisdag och onsdag.

SÄKERHET

I onsdags var det Euro League finalen på friends arena. Det har överlag fungerat bra.

Rutin för fordon uttag kommer att ses över då det har framkommit att det är olika rutiner på olika depåer.

 

Nästa MBL förhandling blir den 12 juni, då den 5 juni är inställd pga. personalbrist.

 

 

 

Lämna ett svar