MBL §19 2017-01-09

Av | 2017-01-11

Vi startade mötet på det nya året med att vår VD Dan Hildebrand, berättade att både SL och trafikverket är mycket nöjda med övertagandet. Mycket är tack vare oss i produktionspersonalen som övertagandet ur resenärssynpunkt gått så smidigt som det gjort trots alla problemen internt.

Vår finanschef Carl Svensson berättade att vi håller budget och det skapar arbetsro inför 2017.

 

STATION

Nya uppdrag och nya anställda 11 dec – 15 jan

Nästan samtliga nyanställda ingår i poolgruppen och ska ha poolgruppstillägg. Just nu används poolgruppen till bl.a. att visera öppen spärrlinje och arbeta som mobila stationsvärdar, för just nu är ingen rekryterad till dessa kategorier.

Rekrytering

Det har nu varit mycket med rekryteringen sedan november, det har tillkommit 31% mer stationsvärdar. Detta för att bemanna alla sekundärer, öppna spärrlinjer och Arlanda.

Prioritetsordning – Bemanning

Det bemannas på stationerna efter en viss prioritet, som självklart är kopplat till vite. Vi redovisar nedan ordningsföljden.

  • Primär servicedisk
  • Måltidsavlösare som byter av vid primär servicedisk
  • Sekundär servicedisk
  • Måltidsavlösare vid sekundär servicedisk
  • Viserande på öppen spärrlinje
  • Visering ombord och mobila stationsvärdar.

Telefonpolicy

Vi tog upp frågan om policyn för telefon, där vi har fått höra att det finns olikheter för station och åkande. T.ex. att inte man får ringa privata samtal på station, men Åsa Sandström återkommer med vad som gäller. Det ska ju så klart vara samma policy som gäller för alla.

Städning i expeditionen

Det är återigen klart att vi får hjälp med städningen inne i expeditionen från Sol Reneriet och det på måndagar, onsdagar samt fredagar. Det som är överenskommet är att lokalvårdaren städar i hela pausutrymmet, men kommer att även hjälpa stationsvärden vid servicedisken om den personen vill.

 

TRAFIK

Utmaningar med IT

Companion börjar ta form. Från att många inte ens kunde ta ut körorder i början så införs fler och fler funktioner allt eftersom. Nästa steg kommer vara att införa en sökfuntion så att vi kan söka i dokumenten som finns i appen. Planerad leverans är till 23/1 men innan alla får tillgång till den ska den testas först.

Vi har tidigare föreslagit att MTR ska tillsätta en grupp som tillsammans är med och utvecklar appen, och det var något som även togs upp på mötet. Gruppen bör bestå av ett antal personer som dagligen använder appen i sitt arbete och har varierad kunskap och intresse för det här. Dag tyckte det lät som en bra idé men ville först att alla funktioner i Companion ska fungera innan förbättringsarbetet påbörjas. Märkligt tyckte vi. Det måste ju vara bättre att involvera användarna så tidigt i processen som möjligt så att det blir bra från början istället.

Personalläge

Som tidigare är känt är det lokförar- och tågvärdsbrist. MTRs interna lokförarutbildning har startat. De kommer även hyra in 16 stycket förare under en tid framöver, hälften från Protrain och hälften från Trainpool. Tågvärdsrekrytering pågår.

 

PLANERINGEN

Det har varit en tuff tid på planeringen med program som haft prestandaproblem, vilket gjort att de blivit utkastade ur sina program som de arbetar med.

Programmet som hanterar våra ledighetsansökningar är svårarbetat och det är just nu prio 1 att åtgärda detta. Ledighetsansökningarna finns i systemet men det är krångligt att hitta i programmet och hantera det.

Vi vet åtminstone en person som haft semester i december (efter övertagandet) där semestern dragits från 2017-års semester och inte 2016. Var extra uppmärksam på det om du hade semester förra året efter övertagandet!

 

SÄKERHETSAVDELNINGEN

Lars Näslund presenterade sin organisation och drog lite statistik sen övertagandet.

 

 

Nästa möte är den 16/1 och då är det förhandling. MTR har lagt upp det så att varannan måndag informerar ledningsgruppen om vad som händer i företaget och varannan måndag är det förhandling om det finns något att förhandla.