MBL §19 170123

Av | 2017-01-25

VDn Dan Hildebrand inledde mötet med att blicka framåt och berättade att de inom kort kommer lägga stort fokus på cheferna inom organisationen. Samtliga chefer ska genomgå något som Dan kallade “en ledarskapsvitamininjektion” där de under tre halvdagar går igenom vad som gör en bra ledare, vilka förväntningar som kan tänkas ställas av dem och vilka mandat har de att handla i olika frågor.

Några av er uppmärksammade att komptimmarna som Dan lovade oss förra gången vi sågs inte finns med på januarilönen, så vi frågade honom när de ska finnas på våra konton. Vi fick reda på senare under mötet att det är på gång.

STATION

Åsa Sandström visade oss mer information på uppdraget “visering öppen spärrlinje”. Det är stationerna Västerhaninge, Handen Södra, Södertälje C samt Kungsängen Södra som vi bemannar med olika tider under veckan.

Vi fick information av Åsa att många av våra poolanställda önskar andra uppdrag än visering av öppen spärrlinje, så MTR vill gärna lägga ut arbetet på entreprenad. Vi kommer att undersöka och vara ute i verksamheten den 25 jan och 26 jan och träffa er som arbetar med detta sedan kommer vi att förhandla om detta den 30 jan.

Det har blivit en försenad start av arbetet i Stockholm södra Roselund pga. Swedenborg detta var planerad till 161201. Ombyggnationen startar snarast, för att hinna till öppningen av Citybanan.

Fackliga frågor på station:

Nycklar till rastlokal för mobila och viserande stationsvärdar? I Södertälje C finns portkod/nyckel och Södertälje Hamn har rastlokal i gamla stationshuset, Blipp/nyckel. För Västerhaninge finns nyckel att låna av stationsvärden i VHE eller hämtas på internservice.

Surfpotter på stationsplattan? En blandning av abonnemang som varierar mellan 3-10 GB. Vi lämnade bra förslag på hur tilldelningen av surfen på stationerna skulle vara.

Har alla arvodister blivit erbjudna deltid? Nej, Vi väntar på att vi kan erbjuda tjänster.

Telefonpolicyn är olika? vad gäller för stationsvärdar och åkande? Instruktion under framtagande och återkommer till nästa mbl.

Vi framförde att det finns behov av mer städning inne i expeditionerna, speciellt i de stationer som kräver ständig närvaro i luckan och att informationen är inte så tydlig om när städningen ska utföras. Åsa säger att de har informerat att städning ska göras måndag, onsdag samt fredag. Finns behovet av mer städning så mejla er gruppchef säger Åsa.

TRAFIK

Dag Lokrantz berättade att de kommer ha en workshop med de operativa ledarna om operativa prioriteringar utifrån avtalet, till exempel hur mycket är punktlighet värd på bekostnad av andra faktorer?

När det kommer till IT så har en ny version av Companion levererats den 23:e januari. Den ska vara testad av leverantören Snowfall men IT-avdelningen på MTR ska acceptanstesta versionen innan den pushas ut till alla medarbetare. Den nya versionen ska vara stabilare, dra mindre surf, ha stöd för att POC ska kunna skicka ut information direkt till appen och göra det enklare att rapportera in händelser och avvikelser.

De jobbar också på att automatisera överföringen av rapporter från Compass till underhållsbolagets system. Det görs nu manuellt. Ett problem med rapporterna har varit att fritextfältet, alltså där vi beskriver vad som är fel, inte följt med över till underhållsbolagets system på grund av ett programmeringsfel men det ska vara åtgärdat.

PLANERING

Planeringen jobbar för fullt med kommande avstängningar i vår/sommar. Även hösten och T18 har börjat planeras.

Resursläget är fortsatt ansträngt. På onsdag hålls ett rekryteringsevent för de tågvärdar som klarat antagningstesterna till den kommande tågvärdskursen. På eventet kommer trafikavdelningen att informera om bland annat rollen som tågvärd och HR-avdelningen kommer hålla speedintervjuer som sen kommer ligga till grund för djupare intervjuer för de som gått vidare i antagningsprocessen. Totalt vill MTR ha drygt tjugo stycken blivande tågvärdar till utbildningen och de kommer vara färdigutbildade i slutet på april eller början på maj.

Det har förekommit på tågvärdssidan att gnet har skickats ut innan de med D-dagar har fått sina jobb utlagda. Så ska det inte vara och om det händer får ni gärna kontakta er gruppchef eller oss på facket.

Vi ställde frågan varför det inte går att fylla i om man vill ha tid eller pengar när man skriver övertidsrapporter. Vi fick till svar att det inte var prioritet att införa en sådan funktion men det går bra att skriva i kommentarsfältet så ska planeringen ta hänsyn till önskemålen.

Vi har också framfört önskemål om att det ska finnas en bemanningslista för dagen vilka som är i tjänst. Det finns på station men eftersom de måste lägga in allt manuellt så är det inte aktuellt på åkandesidan. Däremot så undersöker de om det går att automatisera processen och då är det inte omöjligt att vi får tillbaka bemanningslistorna.

SÄKERHET

Lars Näslund informerade att de håller på att se över strukturen på ordertavlan. MTR tog ju över de flesta dokumenten från Stockholmståg och de ska implementeras i MTRs dokumentstruktur.

På trygghetssidan så har de inlett ett samarbete med polisen i Solna, främst riktat mot stora evenemang på Friends. De håller också på att förbereda inför Valborg i Uppsala.

ÖVRIGT

MTR informerade om och hur de vill genomföra utvecklingssamtal (mera känt som medarbetarsamtal) och det kommer förhandlas nästa vecka.

Nästa möte är den 30/1.