MBL 13 februari

Av | 2017-02-17

Agenda

* Code of Conduct
* §19 Avs Gångtider
* §11 Avs Chefstillsättning
* Info Arnc
* Övrigt

 

Code of Cunduct (Erik Hellners)

Erik Hellners, jurist, var den som började mötet med att informera och dela ut ett häfte som gällde företagets sätt att ”värna” om medarbetare samt medarbetarens lojalitet mot företaget.

Detta är Företagets vision och värderingar. Skapa en schysst arbetsplats. Glada medarbetare = Gladare resenärer. Han pratade hur och vad som händer vid en upphandling. Hur man skall uppföra sig vid en upphandling osv.

Samt om man får ha ett extra arbete vid sidan om MTR. Vilket man får, bara det inte strider mot vilotidsreglerna. Även om hur man skall uppföra sig mot Media. Det finns två anledningar till att detta kommit upp. En bra samt en dålig. Den dåliga uttalades aldrig, men vi alla som var på mötet förstod vilket han syftade på och det var läckan till tidningarna.

Olof från Seko tog upp Code of Conduct. Statligt gentemot privat bolag. Enligt Erik Hellners gäller INTE lagen om yttrandefrihet till media i ett privat företag.  Men hur är det om man jobbar för ett privat företag som kör för ett statligt fick vi inget svar på.

Häftet som delades ut skall Teamledarna gå igenom och den skall delas ut till all personal. MTR vill uppmuntra till att få massa grundliga rapporter om fel. Samt att dom vill ha rapporter om man till exempel har en chef som mörkar händelser. Om man inte får respons från sin chef så skall man gå till chefen ovanför.

Astrid från Seko lok frågade om frågeställning till AV försvinner med MTR Code of Conduct policy.  Marie från HR svarade med att det är hur man uppför sig mot varandra som är syftet. När Erik Hellners var klar fanns det lite tid kvar för att diskutera övrigt.

Huvudskyddsombudet Hans på Seko lok vill ha en förankring med MTR. Men vid möten med SL och Trafikverket så har inte MTR dykt upp så mycket frågor och svar blir hängande vid dessa möten. Men enligt Marie så arbetar MTR med SL och Trafikverket i frågor om Citybanan. Något som skyddsombuden inte verkar få reda på.

Erik Hellner vill att man skall genomföra en E-Learning, men det enligt honom kostade bra mycket mer än han trodde. 2 timmar E-Learning ligger inbakat i schemat men vill dom ha mer så får dom lägga in mer tid och betalning.

De skall även ha nätverksträffar för 1:a och 2:a linjens chefer och mot slutänden även åkande skall få den utbildningen.

 

Gångtider (Patrik Granberg)

Patrik kom in på mötet och informerade om tidsmätningen för Citybanan.

Kristofer (Seko lok) ville klargöra för protokollet och Patrik att detta var en MBL 19 (information) och ville MTR ha något bestämt var dom tvungna att kalla till en MBL 11. Vilket alla facken höll med om.

MTR anser att schablontiden för gående är 4 km/h. Seko Pendelklubb vill ha en förhandling om detta vilket vi stöder. Gångtiderna är olika för Förare och Tågvärdar. Samt att gångtiderna är olika för norr och södergående. Vi ville också att man skall räkna in trängsel, resenärers frågor och otrygg miljö nattetid när man skall till och från plattformarna. Mätningen är gjord i tom lokal utan resenärer. Frågan kom upp om gångtider för stationsvärdarna. För även de får ju längre tid till sin servicediskar.

Enligt MTR kommer toapauserna bli lättare. Efter Patrik var klar så fanns en lite stund över för övriga frågor igen.

Seko påpekade bristerna angående att planering och chefer sitter i DN huset. Vi fackliga vill hellre ha dem nere på 49:an. Enligt Marie så är cheferna på plats nere på 49:an dagligen. Vi höll väl inte riktigt med om denna.

 

Chefstillsättning (Anders Nordin)

Nu över gick mötet till en MBL §11 (förhandling) och detta för att de vill anställa en ny gruppchef för förare.

Deras val hamnade på Markus Tsikinis. Han pratar 3 språk men har ingen järnvägserfarenhet överhuvudtaget. ST, Seko Lok och Seko pendelklubben hade inga invändningar mot detta val. Det enda Kristofer (Seko lok) påpekade att GC bör tjäna mer än vad en lokförare gör. Seko Lok vill att lönesättningarna för dessa nyanställda GC skall vara bättre för att kunna hålla nivån uppe. Marie informerade att de följer basvärderingar vid lönesättningar. Lönen baseras på erfarenhet, så just nu har GC som redan är anställda olika lönesättningar. Spannet ligger på mer än 10.000kr. Det finns ingen minimilön. MTR gör värderingen men oron att man utesluter många interna sökningar då kriteriet ligger på minst 3 års ledarpost.

 

Station (Åsa Sandström)

11-timmarsregeln

Felipe från Seko hade synpunkter angående 11-timmarsregeln. Enligt Marie skall detta åtgärdas omedelbart. Upptäcker man ett sådant fel skall man maila planeringen.

Olof från Seko påtalar avtalsbrott. enligt Seko pendelklubb så skall deras ordförande Martha ha skickat in synpunkter. Problemet är att det är ca 150 personer som berörs av detta och facken kan inte ha koll på alla dessa medarbetare. Åsa hänvisar till en bugg i systemet. Men de skall följa upp synpunkterna angående detta som kommer dom tillkänna.

Poolgruppsscheman

I nyanställningar skall det stå vart man tillhör. Så är man anställd på södra siden skall det stå södra och samma med norra. Fel i utbetalningen då lön har missat att man skickats från norr till söder eller vice versa. Detta tillägget ligger på 300: –

För dom som blev sjukskrivna på S-tågs tid MÅSTE ta en ny kopia och se till att den kommer in till MTR då dessa dokument inte följt med vid övergången.

Telefonpolicy

Nyttjande av telefonen på fritiden. Detta är en evig diskussion. Man får inte nyttja telefon under arbetstid, endast arbetsrelaterade nummer och absolut inte surfa då det tar slut fort. Åsa skall stämma av med Dag angående vad som gäller med detta då andra bud har getts till åkande personalen. Kristofer tröttnade på dessa petitesser. Raka och klara besked kan väl inte vara så svårt.

Veteranpoolen

Det har förekommit att veteraner som jobbar dubbla pass dvs ca 17 timmar ute på stationerna. ST och Seko är kritiska till användandet av veteranpoolen.

Enligt Marie så upphandlas denna tjänst enligt kollektivavtal och avtal och regler. Vi vill ha klara regler till veteranpoolen, om hur man sköter sina uppgifter när man har plattformstjänst men fick inget gehör angående detta. Hon hänvisade till att de anställer enligt kraven de redan lagt fram.

Arlanda Central

MTR anser att denna station är så speciell station att jobba på, att personal kommer ändå att söka sig dit även om de tar bort poolgruppstillägget. Vi förespråkade att istället inför något som kallas Arlandatillägg. Och detta p.g.a. av förhöjda kostnader för dom som jobbar där ute. De lyssnade inte på våra argument och även när vi tog upp att det är mer kostnader att jobba där ute så har MTR bestämt sig för att den 1/4 försvinner pooltillägget. Dock så är det slutförhandling den 20 februari och vi inkommer med mer fakta och argument för att de ska ha ett tillägg.

Viseringstillägget kommer på en separat förhandling.

Strulet med telefonerna kommer Marie ta upp med Niclas, då hon håller med att detta är oacceptabelt.

 

Nästa möte är den 20 februari.