MBL 19 den 19 maj 2016

Av | 2016-05-19

Trafik

Trafikchefen visade oss resultat på punktlighet och NKI.

Punktligheten ligger under perioden 160229-160501 på 90,4% och målet är 93%.

NKI ligger kvar på 68% i april.

 

Organisation

En liten förändring i organisationen.

Tills idag så har ju planeringschefen Mats Andersson rapporterat till trafikchefen, men nu framöver så kommer han att rapportera direkt till vår VD Kjell Färnström och även ingå i ledningsgruppen.

 

Resursläge/Rekrytering

Kort presentation av resursläget, där planeringen var bra.

Alla rekryteringar inför sommaren är klar, dock finns en ledig tjänst på Solna station.

 

X60B

Trafikchefen informerade oss om läget och berättade att det finns fortfarande vissa tekniska problem samt att ny mjukvara är på gång. Få omlopp med X60B idag och tyvärr så måste vi vänta med att utöka omloppen tills problemen har löst sig.

 

E24 – Upphandlingen

MTR har haft träffar med administrationen och fler möten är inbokade.

MTR flaggar att de kan komma att delta på våra personalträffar i juni.

MTR har nu även flera planerade träffar med oss fackliga och även just nu i skrivande stund, så sitter våra representanter i möte med dem.

 

Nästa möte är den 2 juni 2016

 

ST Styrelsen

Pendeln