Förhandling FV-dagar LF

Av | 2018-08-27

Att få ut FV-dagarna är även i år problematiskt för MTR. Vårt kollektivavtal säger att FV-dagarna helst läggas ut inom två månader från det att de tjänades in men senast innan påsk resp jul. Innan påsk var det 270 FV-dagar som inte lagts ut enligt avtalet och under påsken har ännu fler FV-dagar genererats som ska ut innan jul. Det kommer inte MTR att klara av med nuvarande personalbristen.

MTR vill göra samma upplägg som förra året. Dvs. att omvandla FV-dagarna till semesterdagar.

Låt säga att MTR skulle följa avtalet och lägga ut alla innestående FV-dagar innan jul, då skulle det behövas förare som gnetar för att ha full trafik igång. Därför tycker vi det är rimligt att de FV-dagar som inte hinner läggas ut också kompenseras som gnet. En semesterdag är värd 5,4% enligt avtalet. Ett gnetpass på en genomsnittstur är värd 10%, alltså nästan det dubbla! SEKO kom med ett förslag att omvandla FV-dagar till semesterdagar plus 7,2 timmar till kompsaldot, vilket vi håller med om. Att lägga in komp kostar inget för MTR då de själva beslutar när komptiden kan tas ut. Prognosen är att personalläget är i balans 2019.

MTR kunde inte ge besked idag om de gå oss tillmötes i den här frågan så mötet ajournerades.

Lämna ett svar