Marita vs Carina

Förstagångsintyget fick Marita hemskickad per post till sin hemadress. På vilka särskilda skäl ska hon uppvisa detta från första dagen?

Telefonsamtalet 18/4 med Carina:
Enligt Carina:
– fick inte Marita använda Vabb för denna dag eftersom Liv är 12 år.
– att Marita “kanske” skulle tagit 100% tjänstledighet för studier istället.
– Efter frågan varför Marita blir jagad på detta sätt fick hon svaret att det kom från “högre ort”.

Enligt Carina skulle Marita ha ringt och ändrat från vabb till tjänstledighet då det framgick att det inte fanns någon akuttid hos tandläkaren denna dag.
Anmälan och begäran är dock gjort till Föräkringskassan. Innan beslutet är taget på Föräkringskassan om detta är en giltig vabb kan inte arbetstagaren göra en ändring till arbetsgivaren för OM vabb blir godkänd hos Föräkringskassan så finns risk att arbetstagaren gör sig skyldig till bedrägeriförsök.

Varför åkte ni inte till en annan akutläkare?
Liv är tandläkarrädd och har byggt upp ett förtroende med Caroline.

—-
När kan man få tillfällig föräldrapenning för barn över 12 år?
Du kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om det behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern.
Det kan till exempel vara
• När ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras
• När ett annars friskt barn blir svårt sjukt och inte klarar sig själv
• Om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök.
• Du måste ha ett läkarutlåtande om barnets tillstånd. Om det gäller ett läkarbesök räcker det att läkaren skriver på ditt läkarvårdskvitto att det var nödvändigt att du följde med.”
Källa: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e4a82e76-739e-4e9d-9171-aefd7db8f99d/4089-B-tillfallig-foraldrapenning-vard-av-barn-12-16-1601.pdf?MOD=AJPERES
—-