Visselblåsarlagen som inte gäller för oss enligt MTR

Av | 2017-06-13

Efter att MTR fick kritik i pressen tidigare i år har diskussioner förekommit vad som är ok att gå ut med och vad som inte är ok. Vi på ST vill därför försöka förtydliga vad som gäller och även informera om “Visselblåsarlagen” som började gälla den 1:a januari i år. Vi vill passa på att tacka Jeanette Fee för hennes fina arbete på sin fritid tagit fram information om detta.

I slutat av januari och början av februari var vi inne på en MBL-förhandling och där fick vi träffa MTRs chefsjurist Erik Hellners. Han hade med sig vår uppförandehandbok som vi alla känner till som Code of Conduct. Han var väldigt noga med att påpeka att meddelandefrihet inte gäller för anställda på privata bolag. Vi var flera som ifrågasatte honom. Jeanette frågade vad som gällde om man kör på uppdrag av Landstinget men vi fick inget svar tillbaka.

Efter mötet frågade Jeanette igen Erik Hellners angående vad som gäller när man jobbar för ett privat bolag men kör åt landstinget? Hon fick då svaret ”Ja vi kör åt landstinget och då gäller inte lagen”. Jeanette omformulerade frågan och frågade då om att om vi kör åt landstinget och landstinget ägs av vem? Jo Staten! Varav Erik Hellners inte ens lyssnade på frågan utan vände på klacken och gick där ifrån.

Jeanette vet att någonstans har hon hört om ett liknade påstående från ett bussbolag i Stockholm och då satte hon igång att började rota i saken. Det blev många timmar i tingsrätten och hon fick tillslut hjälp av en person där som skickade henne till arbetsmiljödomstolen som i sin tur skickade henne till hovrätten där hon till slut fick napp.

En person i hovrätten kom också ihåg ett sådant fall, men det hade blivit en privat förlikning mellan arbetstagarna och arbetsgivaren så det var ingenting hon kunde få ut men Jeanette blev tipsad att prova med bussbolaget och det fackförbund som drev frågan. Personen på hovrätten tipsade även om att det drevs igenom en ny lag i juni eller juli 2016 angående meddelandefrihet även för privata bolag. Efter ännu mer granskning hemma så hittade Jeanette att lagen som personen menade var “Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden” eller “Visselblåsarlagen” som den är mer känd som och som trädde i kraft den 1/1-2017. Lagen gäller alltså även för oss anställda på MTR! Detta borde självklart Erik Hellners ha vetat på det mötet vi var på eftersom mötet var i slutet av januari som han tog upp detta med oss fackliga.

Men nu kommer vi till det som kan ställa till det för oss.

Till skillnad från offentligt anställda som omfattas av meddelandefriheten, vilken innebär att anställda på myndigheter får prata med medier utan att riskera repressalier, så har anställda på privata bolag långt ifrån samma rättigheter. Den som bryter mot lojalitetsplikten så att arbetsgivaren skadas kan i värsta fall bli av med jobbet. Men det finns såklart undantag och det är här “Visselblåsarlagen” kommer in. Om arbetsgivaren allvarligt missköter sig så kan det vara ok att slå larm offentligt utan att arbetsgivaren har rätt att ge några repressalier men först efter att man framfört kritiken internt till arbetsgivaren utan att denne reagerat. Med allvarlig misskötsel menas till exempel att det finns risker för liv och hälsa eller skador på miljön, att interna avtal och principer inte följs eller att det förekommer oetiska förhållanden.

Rapporter är A och O om ni upptäcker någon form av misskötsel på arbetsplatsen. Se till att både arbetsgivaren och facket/skyddet får ta del av rapporten. Finns det inskrivet och vi har gått rätt väg och företaget väljer ändå att strunta i missförhållandena, ja då skulle vi vinna ett sådant fall även om MTR fortfarande skulle hävda att ”Visselblåsarlagen” inte gäller för oss privatanställda.

Jeanette har försökt få tag på Erik Hellner ett par gånger för att diskutera detta, men han verkar omöjlig att nå.

 

Styrelsen på ST pendeln

Lämna ett svar