Stort TACK för stödet

Av | 2021-06-17

Hej Medlemmar!

Vi på ST pendeln vill tacka så mycket för allt visat stöd som ger oss mer energi i kommande förhandlingar med arbetsgivaren. På måndag kommer vårt första informationsmöte om hur vi går vidare i processen med den föreslagna förändringen. Vi har haft idag en första inofficiell sittning med Trafikchef Filip Johansson där vi hade en avstämning av läget och åsikter på hur vi ser på vidare arbete framåt. Vi tog även upp återigen bristerna på denna förändring.

Med vänlig hälsning

Roger Delin & Oksana Kovalchuk

Vi vill även dela med oss av lite positiv energi och stöd som våra fackliga kollegor i Sverige har skickat in till oss. Vi är inte ensamma i vår kamp för att behålla våra tågvärdar ombord.

Hej kollegor på Pendeln!

Det är med bestörtning vi läser att era tågvärdar ska plockas bort och ersättas med kameror och annan teknisk utrustning. Vi på ST Arriva Pågatågen vill härmed visa vår stöttning och sympati till er i denna kamp. Att ställa säkerheten ur spel på detta sätt är för oss totalt obegripligt! Vi hoppas att någon någonstans förstår vad detta får för konsekvenser och ser till att häva det beslut trafiknämnden nu tagit. 

Fortsätt kämpa! 

*****

Hej fackliga kamrater och kämpare.

Efter resultatet av omröstningen gällande att tågvärdar skall ersättas av övervakningskameror, delar vi nu den förlustkänsla och besvikelse som slår emot er på Stockholms pendeltåg.

Vi står helt bakom ert brev till Trafikförvaltningen och hoppades på att de skulle ägna mer tid åt att ta skrivelsen samt arbetstagarnas farhågor och påpekanden i beaktande, innan beslut togs i frågan.

Det är mycket olyckligt att arbetstagarorganisationerna inte involverats alls under bearbetningen av detta förslag. Något som nu kommer skapa stor oro och stress bland pendeltågens medarbetare. Och i förlängningen även försämrad säkerhet och service till pendeltågens resenärer.

Vi står starkt bakom er i frågan och kommer fortsatt bevaka utvecklingen av det hela.

Ta hand om er och kämpa på!

*****

Mycket bra jobbat Roger och CO!

Stort tack för ert fantastiska arbete – ni gör jobbet!!!

*****

Inskickat av:

ST Arriva Pågatågen, Avdelningsstyrelsen ST-SJ
Sektionsstyrelsen ST-SJ Nord/Öst
Sektionsstyrelsen ST-SJ Väst

Sektionsstyrelsen ST-SJ Syd

Samtliga förtroendevalda inom ST-SJ

Ombudsman på ST

 

 

 

 

 

Lämna ett svar