Skyddsinformation april

Av | 2022-04-11

HSO informerar!

Den 25 februari hade vi vårt första skyddsombudsmöte där jag officiellt höll mötet för första gången som HSO (Huvudskyddsombud) och mötet var väldigt givande och jag bjöd på frukosten. Alla skyddsombud var på plats men det var också den dagen som präglades av Putins Invasion i Ukraina som pågår än idag.

Mats Hanqvist har nu gått i pension och gick officiellt den 4 februari som blev hans sista arbetsdag på MTR Pendeln. Han har varit med sedan starten av PTU projektet tillsammans med Hasse från Seko Lok. Nu så kommer Lokförare Jon Holmberg att vara med i de allra flesta frågor som rör Lokförarna, medan jag som Huvudskyddsombud sitter med i frågor som rör hela Projektet.

Jag och Jon kommer att ha ett möte med PTU projektansvarige Petra Skogsdalen så att hon kan briefa oss om allt från projektets start och fram tills idag. När det gäller PTU projektet så sitter vi i möten som rör stationsdelen och hur deras arbete kommer att te sig om en eventuell avveckling av tågvärdarna. På Stationssidan har man s.k. blå och vita stationer och där de vita får rastavlösare medan dem blå får inte, vill stationsvärden gå på toaletten måste de skriva rapport och helst inte i anslutning med tåget, detta ska vi göra vårt bästa att få till en förbättring och hitta en lösning. Även när det gäller PTU projektet så tittar man hur stationerna kommer påverkas och här vill MTR se vem ska göra vad i frågor som Rampservice, Hittegods och Plockstädningen men arbetet fortgår och riskanalys kommer genomföras innan någonting är spikat.

Det finns en referensgrupp med 7 personer (PTU) där även Jon Holmberg sitter med. En sak som jag har förstått nu är att om tågvärdarna ska bort så kommer det att påverka hela MTR Pendeln och ger en kraftigt försämrad arbetsmiljö för Lokförarna. Så vi på ST tog tag i detta och är nyfikna på vad alla lokförare tänker om detta. Så vi gjorde en enkätundersökning, som vi har nu skickat till alla Lokförare på pendeln. Resultatet kommer att publiceras nu i veckan. Vi har stöd från alla håll och kanter i landet och som lider med oss, alla är samstämmiga på att det är en skrämmande utveckling inom pendeltågstrafiken i Stockholm.

Vi på skyddssidan har hitintills lagt två skyddsstopp, det första från ST och den andra tillsammans med Seko Lok. Tyvärr så har stoppen hävts och ni kanske undrar varför gick det så fort med upphävningen av det andra skyddsstoppet? När arbetsmiljöverket får in stoppet på sitt bord så går det fort och dem kontaktade och så att de ska komma på inspektion redan dagen efter. Så klockan åtta på morgonen kom dem och konstaterade att det att det är ingen fara eftersom man nu var redan två ombord som tjänstgjorde och inget ensamarbete pågick just nu. Deras beslut har vi nu överklagat tillsammans med Seko Lok till Förvaltningsdomstolen.

HSO Tomas Gustavsson från Pendelklubben och jag har en jättebra samverkan och medverkar alltid tillsammans på alla möten gällande PTU, Infrautskott samt HSO samverkan inom koncernen. Det pågår ombyggnation i Södertälje hamn, Älvsjö och Märsta. Så alla Huvudskyddsombud på pendeln var med på byggbesöket i Märsta den 22 mars. Märsta station förväntas öppna den 8 april.

Lokförare Johan Kilén sitter med i arbetsgruppen vad gäller Södertälje hamn samt även Infrautskottet där man tar upp alla ärenden som har inträffat bl.a. mycket nedsättningar som har ökat och rälsbrott.

Uniformsrådet består av Anna Back och Peter Söderlund från arbetsgivaren och från skyddet representerar Oksana Kovalchuk ST pendeln tillsammans med Tomas Gustafsson från Seko Pendelklubben. De har haft ett möte där man äntligen har skaffat fram en ansvarig i området och de närvarande var representerar både från produktion och företaget.

Det är många frågor när det gäller Shoemed och vad som gäller, vi har hört er och har begärt ett möte där vi kan reda ut alla frågetecken.

Arbetsmiljön inne på DLC är just nu mycket ansträngd och det sker en ommöblering,  vilket kan vara störande för att det springer folk bakom ryggen när de sitter och jobbar. Övertagandet av Mälartåg har inneburit mer jobb, fler saker att hålla reda på samt en förhöjd stress. Ibland sitter de med nedsatt resursläge och ska lösa situationen så gått det går och det skapar ännu mer stress medan man även ska också ta hand om personalen som är på plats.

Bemanning ser ut så här, en person tar hand om Mälartåget och en annan tar hand om trafik och station. På natten så sitter bara en person med allt, alltså Mälartåget, Pendel trafik (Tågvärdssidan) samt station.

Till sist vill jag bara säga att arbetet med att tågvärdarna ska stanna kvar fortsätter och vi har inte gett upp kampen och samtidigt sker mycket bakom kulisserna. 

HSO vid ST Pendeln 

Nuru Magram 

Lämna ett svar