Senaste nytt från MTR

Av | 2016-09-28

Lokförarutbildning

MTR planerar att hålla en egen lokförarutbildning genom ProTrain, med start i januari -17.  Antal platser på kursen är 20 st. Kursens längd kommer att vara 33 veckor fördelat på 40 timmar/vecka, varav 15 veckor praktik. Under utbildningen vill MTR att lönen ska vara 10 000 kr/månad och att de nyblivna förarna sedan går in på lönesteg 1. Förhandlingar pågår om att tågvärdar som går utbildningen skall återgå till sin tidigare lön.

 

Uniform

Uniformen är ännu inte färdigförhandlad. Vi väntar på att en riskanalys ska göras nästa vecka där vi bland annat vill ta upp vad som finns för risker med att vi har samma uniform som tunnelbanan.

MTR håller just nu på att kolla om det går att få fram en provkollektion för utprovning under tågvärdarnas APT:er (och ev förarnas TTJ). Vi har lyft frågan när station ska få möjlighet att prova ut uniformen men inte fått svar på den frågan än.

 

Organisation Trafik

Istället för att ha en planeringschef som Stockholmståg kommer MTR ha områdeschefer istället. Det kommer finnas en för förare och en för tågvärdar. Varje områdeschef kommer sedan ha ett antal gruppledare under sig som motsvarar arbetsledarna vi har idag. De planerar att ha åtta gruppledare för förare och sju för tågvärdar och de kommer vara mer mobila än idag.

Opl, som kommer byta namn till POC, kommer få en egen områdeschef och kommer i stort sett se ut som idag men det kommer finnas två yttre driftledare för att snabbt kunna vara behjälpliga vid till exempel evakueringar eller fordonsfel.

 

Organisation Station

Station ska ha två områdeschefer, en för norra sidan och en för södra och under varje områdeschef ska det finnas sex stycken stationsgruppchefer (fd arbetsledare) som ansvarar för varsin stationsgrupp. Det kommer finnas 10 stationsgrupper som består av ca 3-5 stationer. Vi begärde att de stationsvärdar som idag har en fast station är kvar på den vilket MTR gått med på.

Utöver de fasta stationsgrupperna ska det finnas två mobila stationsgrupper med 50 stationsvärdar i vardera, som MTR bland annat vill använda till att bemanna sekundärerna, visera på Nynäs och Gnesta tillsammans med tågvärdarna, visera entréer med öppen spärrlinje, rastavlösare, ledsagare och informera vid störningar och evenemang.

Vi har begärt att en riskanalys ska göras i och med att stationsvärdar ska bemanna stationer med öppen spärrlinje eftersom vi anser att de kommer befinna sig i en mer utsatt situation än tidigare och inte har möjlighet att gå undan i en hotfull situation.

Vi har också begärt att de viserande stationsvärdarna, både ombord på tåg och vid de öppna spärrlinjerna, ska få samma viseringstillägg som tågvärdarna och dessutom utbildning som konflikthantering och ABC och de som arbetar ombord på tåg ska dessutom få tågkännedom och vistelse i spår.

 

IT / arbetsverktyg

MTR meddelade att alla anställda ska få en smartphone, troligtvis en Samsung J3 eller liknande med ett motsvarande abonnemang som vi har idag på Stockholmståg fast med Telenor istället för 3 vilket vi är skeptiska till då Telenor inte har teckning över hela vårt nät.

Förare och tågvärdar ska dessutom få plattor som idag och MTR planerar att ta över våra befintliga plattor. Vi har påpekat att det är många plattor som har dåligt batteri och andra problem men tyvärr verkar det som att de står fast vid sitt beslut även om det inte är helt klart än.

MTR vill även kunna spåra oss genom GPS-funktionen i telefonen. Det är något som vi motsätter oss och enligt det centrala avtalet måste det förhandlas innan det införs.