Semesterval och Löneförhandling

Av | 2020-12-08

Semesterlagen

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480

 

12 § Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti.

Detta innebär att du som anställd är berättigad till enligt lagen, 4 veckor sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Vad vi i styrelsen fått kännedom om är att man blir uppringd för att flytta sin önskade semester, detta är ditt egna val och var inte rädd för att säga nej om du inte vill. Vill företaget förlägga din huvudsemester utanför juni-aug (du som har ansökt under sommaren) så ska ersättning utgå, men om du väljer det frivilligt så försvinner din rätt till ersättning.

 

 Löneförhandlingar!

 

Det finns inte så mycket ännu att säga om just löneförhandlingar eftersom förhandlingarna pågår intensivt fortfarande så vi återkommer med mer när vi har klara besked. Från styrelsen är vi medvetna om att detta är en väldigt aktuell fråga och frågas ständigt av medarbetarna men vi vill gärna säga rätt än hörsägen så vi alla är på samma våglängd. Så fort en ny information kommer så återger vi det till er men än så länge ska vi ha tålamod och väntar på den korrekta informationen.

 

 

Lämna ett svar