Preliminär Tidsplan T23 Lokförare

Av | 2022-08-29

Hej medlemmar!

För er kännedom, så har jag haft ett möte idag med MTR om tidsplanen för Lokförare T23. Det är preliminära datum då Trafikverket fastställer datumet sent i höst, det är försenat pga. byte av system. Vi vet ännu inget om semestervalet inför T23 så förmodligen kommer det återigen bli framskjutet.

Våra preliminära datum:

18/10 preliminär fastställelse av tågplan

18/11 Slutlig fastställelse av tågplan.

28/10 Turer T23

10/11 Förhandling turer

23/11 Gruppnycklar T23

7/12 Förhandling grupper

v.49–v.50 gruppval

23/12 Tilldelning

 

Med vänlig hälsning

Roger Delin

Ordförande vid ST Pendeln

 

 

Lämna ett svar