Ordförande har ordet den 7 februari

Av | 2022-02-08

Hej Medlemmar!

Jag är stolt över att ha ert förtroende och är glad att vi har agerat i rätt tid och inte sitter och väntar på ett fullbordat faktum och låter MTR köra över oss fackliga samt skyddsombud med sina argument. Jag är så tacksam över att ha ett så bra stöd från vårt Förbund som sedan dag ett har stöttat oss till 100% och nu, mer än någonsin bidrar med sin expertis och sitt engagemang i våra förhandlingar samt frågor som har dykt upp under projektets gång. Det är verkligen nu som ni medlemmar ser vad era medlemsavgifter går till. Vi på ST har fortfarande inställningen att vi kommer att lösa detta till slut. Vi i styrelsen kommer att köra med alla lagliga medel rätt in i kaklet för att stoppa ensambemanningen på pendeltågen. För vi på ST arbetar med juridiken! Jag vet att det florerar rykten och osanningar om oss på ST pendeln om hur vi arbetar och förhandlar. Det är inget som vi ska lägga energi på och innan ni väljer att göra eran kloka bedömning, så blir jag och styrelsen bli mer än glada om ni kommer fram och frågar om hur det ligger till.

Vi har ett regeringsbeslut som ligger bakom det skyddsstopp för ensamarbete som skyddsombuden lade i slutet av januari. Det var ett så kallat juridiskt skyddsstopp, som innebär att ett arbete får avbrytas om arbetsgivaren överträder en tillsynsmyndighets förbud. Men nu så fick vi svaret från Arbetsmiljöverket som nu upphäver skyddsstoppet. Motiveringen är mycket kortfattad: Förbudet gällde enbart den tidigare trafikoperatören Citypendeln. Bolaget MTR Pendeltågen AB har ett annat organisationsnummer. ”Mot den bakgrunden bedömer vi att det inte finns skäl att meddela något omedelbart förbud.”

Jag delar inte Arbetsmiljöverkets uppfattning om hur lagen ska tolkas för att de på verket ger ju ingen motivering, men som vi på ST läser arbetsmiljölagen är det arbetet i sig som ska bedömas. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt, men det är en process som tar lång tid och under tiden finns det inget hinder för skyddsombuden att lägga ett nytt skyddsstopp. Det förra skyddsstoppet gjordes med hänvisning till regeringens förbud, men vi har inte lagt skyddsstopp för ensamarbete än, för att arbetsmiljöverket inte har hanterat frågan om ensamarbete är tillåtet eller ej.

Vidare i vår plan hur vi ska agera mot detta projekt är att representanter från ST, Seko Lok samt Seko Pendelklubbens skyddsombud har nu ett möte på torsdag, de möts för att ta ställning till nästa steg. Nu så inväntar vi resultatet av mötet, för vi arbetar stegvis och fokuserar på nästa drag. Vi tar denna uppgift som ligger på vårt bord på största allvar och lägger all kraft på att lösa detta och vill uppmana alla fackliga på pendeln att göra likadant. Se inte bakåt, utan fokusera och samarbeta, för vi har ju ett gemensamt mål, tågvärdarna ska vara kvar ombord!

Sedan vill jag uppmana alla åkande på pendeln att skriva rapport om allt som avviker och övriga händelser som berör vår arbetsmiljö. Det kommer vara till stor hjälp för våra skyddsombud i våra kommande möten.

Vi på ST håller på att ta fram en enkätundersökning. Den är under bearbetning och kommer att skickas ut till samtliga Lokförare och frågorna berör ensamarbete och arbetsmiljön. Vi kommer med mer information mot slutet av veckan.

När det gäller beordrad övertid för åkande, så har vi daglig dialog med områdescheferna om detta. Nu så säger MTR att sjuktalen sjunker och färre turer som hänger, så de hoppas nu på att slippa beordra och dessutom kommer restriktionerna att hävas nu på onsdag. Äntligen!

Med vänliga hälsningar

Roger Delin

Ordförande vid ST Pendeln

Lämna ett svar