Nyhetsbladet 2016-05-31

Av | 2016-05-31

Nyhetsbladet 2016-05-31

Ordförande har ordet

Vi har tidigare informerat om att vi ska minska nyhetsbladen och istället prioritera digital information då den blir mer aktuell och inte är lika tidskrävande. Förhoppningsvis har ni alla tagit del av våra MBL-brev här, samt sett de diverse artiklar vi skrivit. Jag är personligen nöjd med sidan då den är lätt hanterlig och vi har även haft vår första röstning på prov här. Tanken är att nästa val ska hållas elektroniskt, så vi kommer hålla diverse försök och det första var lyckat. Det första elektroniska valet var bara tillgängligt för lokförare men vi kommer att hålla fler val så alla ska få prova på. Att förarna fick prova denna gång var för att pendelklubben ställde en fråga som Seko lok ställde sig positiva till utan att fråga sina medlemmar. Vi tog då tillfället i akt att prova denna tjänst så att våra förare fick säga sin åsikt utan att kalla till ett extra möte. Frågan var känslig enligt mig då man ville att förarna skulle avstå pengar till övriga yrkesgrupper, något jag tyckte man ska förankra innan en lönerörelse. Vi hade dessutom yrkat på mer än det vi fick och det är då viktigt att höra om övriga tyckte likadant som Seko lok, att man kan avstå pengar i förmån till andra. Vi har ett policybeslut från tidigare att vi inte ska röra varandras potter. Så för mig var svaret givet och samtliga röstande tyckte likadant, ett rungande NEJ alltså.

Pendelklubbens förslag byggde på krontal och inte procent. Men går man ut centralt och berättat vad alla ska få så blir det svårt att sänka summan för vissa, varför jag till fullo förstår utfallet. Lokalt är inte löneavtalet klart men denna månad betalas rätt OB tillägg ut och lönerna ska vara klara till midsommarlönen. Vi har inga större förhoppningar på denna lokala lönerevision då Stockholmståg inte får ge mer än vad det centrala ger. Vi kan flytta lite pengar från de som har överlöner vilket kan påverka vissa grupper som t.ex. städarna som fick en positiv skjuts förra året. I år vill jag lägga allt krut på få upp ersättningen för D-dagar något som inte behöver kosta företaget något eller mycket. Att sprida ut potten på alla ger för lite, men vi kan hamna där och mig veterligen finns inte mycket att köpa för en krona. Jag satt med i de centrala förhandlingarna och kan säga att jag inte var nöjd förutom vissa delar. Jag hade rätt när jag sa till förbundet tidigt att Almega har för avsikt att komma med ett 1­årigt avtal och ett skrämselbud så att ingen skulle våga öppna avtalet, något som man inte trodde men skedde. Frågan är, och jag tar gärna emot synpunkter om detta när ska vi våga ta strid om våra avtalsfrågor om de olika förbunden är så rädda att förlora allt. Så gott om tågpersonal finns det inte att man skulle våga på sig en drastisk förändring men många ute i landet vågar inte riktigt och då menar jag samtliga förbunds medlemmar. Vi har det ganska bra på Pendeln än så länge men man vill alltid nagga på våra förmåner och tiderna förändras. Jag tycker inte om att man har en sådan syn att skift och kort tid emellan turer inte är ett problem. Vi har oerhörda krav på vår hälsa och förväntas kunna jobba dygnet runt , det går inte ihop, vi måste få tid att återhämta oss och tittar man på hälso­statistiken bland förarna är den mycket bättre inom pendeln än övriga yrkesgrupper men ändå vill man inte göra något då man tycker det är för kostsamt. Det som var bra i den centrala avtalsrörelsen var att man tog med sig loss of licens, där kommer man starta en arbetsgrupp för att granska hur mycket en försäkring skulle kosta, vi har ett gammalt avtal som säger att man är berättigad till ett förlängt uppsägningsavtal på två månader något som är alldeles för dåligt. Vi i förhandlingsdelegationen tog fram siffror på hur många som egentligen blev permanent avstängda och den siffran var låg varav Almega tyckte det var intressant vilket kan resultera i något bra nästa år. I övrigt är det inte mycket som vi fick och därför måste vi alla fundera, samt skicka synpunkter till mig på vad vi ska lobba hårt för nästa år.

Vad händer då med turlistorna nästa år för åkande? Vi har ett problem som heter citytunneln och två nya stationer. Jag kan börja med att dementera alla rykten om var vi ska vara, för det är i dagsläget ingen som vet utan vi kan mycket väl få sitta kvar i 49:an då det övergår i ett rivningskontrakt på obestämd tid. Det som skapar problem är att max tre tåg kan ställas av i tunneln och tillkoppling får för närvarande inte ske, vilket gör att flertalet tåg ska ställas av på andra ställen som ej är klara, man diskuterar Tomteboda med mera. Detta innebär växling och taxiresor som spräcker nattvilan, vilket gör att man måste rita korta nätter och detta kommer betyda att vissa grupper gör kraftig undertid. Så antingen har man två gruppval, ett i höst och det andra i juni, eller så låter vi det rulla på till juni. Detta har vi fört fram till vår nya operatör som inte vill svara i ämnet. Vilket leder mig till MTR. Vi har i dagsläget haft två möten med dem och det har varit ren information där de inte riktigt varit mottaglig för våra synpunkter. De har berättat hur organisationen ska se ut med fler arbetsledare som istället ska kallas för gruppchefer där man ska ha medåkning för att få oss att bli bättre. Bättre på vad? Det framgick inte riktigt klart utan mer att vi skulle bli mer anpassade till kundens behov. Det är därför man föreslår att vi ska ha samma uniform som tunnelbanan, utan en tanke på alla frågor som vi får som inte är relaterade till pendeln. Snacka om att kunna lämna ut en av våra medlemmar till vredens makt vid trafik störningar som inte berör oss. Jag förstår vinsten i att man har samma uniform av kostnadsskäl men NKI bör ju ta stryk, vi kommer strida för annan färg och/eller att det står att vi jobbar inom pendeln. Problemet är att inget om uniform finns reglerat i avtal vilket gör att de kan göra lite som de vill så länge det inte blir en skyddsfråga.

De flesta chefer inom det MTR vi ska jobba för är gamla SAS chefer som var med vid de stora ned dragningar som var när det gick dåligt för SAS och det minns vi ju alla de rubrikerna. Jag har beslutat att vi ska extra bemanna expedition under vissa dagar för att ni som medlemmar ska kunna komma och ställa frågor om MTR, och kommer skicka ut datum om detta inom kort på vår hemsida. Vi hade en frukostbuffé samt eftermiddagsfika den 24/5 för att svara på just dessa frågor och den var lyckad då många kom på morgonkvisten. Det var väldigt trevlig då vi lämnade det öppet för alla att komma in, anslutna som oanslutna och det är för att vi tycker att det är ytterst viktigt att alla ska vara anslutna på något sätt då vi enade står starka oavsett fack och på inget sätt vill vi sno medlemmar från Seko. Tyvärr uppdagades att en medlem från Seko ville gå över till oss och att man från styrelsen i pendelklubben blev så upprörd och hotfull att polisen fick ingripa. Detta tycker jag är djupt beklagligt för det vi jobbar för är en enad front mot MTR. Skulle konfrontation uppstå kontakta mig och det är inte meningen att det ska vara problem att byta ett fack från ett annat och framför allt vill vi få de oorganiserade att bli medlemmar, för ni har väl inte missat att ni får fem Trisslotter för att värva en ny medlem?

Med det så tackar jag för mig och önskar alla en riktigt varm sommar

Din ordförande som arbetar för dig

Jonas Fröstad

 

Viktig information angående MTR ´s informationsmöten.

Det har kommit många frågor om detta och jag vill uppmana alla, att inte gå på detta med anledning av att vi inte förhandlat färdigt när det gäller uniformsfrågan, i stort sett struntar de i våra åsikter totalt och att komma med denna inbjudan visar hur lite de bryr sig om våra frågor.

Sedan tog jag upp att vi ska ha ersättning för att gå på detta evenemang något man förkastade, jag tycker det är helt oacceptabelt att vi inte får någon ersättning för detta med anledning av att vi inte har valt att byta arbetsgivare utan det är något SL bestämt. Det vore skillnad om man självmant sökte en ny arbetsplats men i det här fallet är det påtvingat. Till råga på allt så fick tunnelbanan 3 timmar när de tog över tunnelbanan för just detta. Är vi mindre värde eller hånar de oss bara?

Att inte dyka upp under dessa träffar mellan den 7-17 juni får inga konsekvenser för dig som anställd, samt att de kan inte bestraffa eller tvinga dig till det, men det sänder en tydlig signal om så många som möjligt avstår, så vi får dem att vilja lyssna vid förhandlingsbordet.

Hälsningar Jonas Fröstad

 

Info hemsida

Ni har väl inte missat vår nya hemsida? På stpendeln.se finner ni de senaste nyheterna från STs Pendelavdelning. Vi har prövat med en provröstning digitalt och det fungerade väldigt väl, detta har Roger Nilsson gjort med bravur. Vi ber er nu att gå in på hemsidan och registrera er, så att ni vara med och rösta samt i framtiden få en egen mejladress om så önskas. Vid övergång i december så försvinner alla stockholmstågsadresser. Det går i dagsläget att mejla till oss på den nya adressen. kansliet@stpendeln.se

 

Ny helgturlista för stationsvärdar i sommar

Vi på ST har åter skapat en ny grupp för stationsvärdar, där intresset för denna grupp är väldigt hög. Denna grupp blev väl mottagen av alla inblandade parter, som arbetsgivare, fackligliga representanter. Men pga. vissa omständigheter så finns dock det bara 6 platser på denna grupp. Då arbetsgivaren redan har lagt sommarschemat. Vi på ST är stolta över denna grupp, för att intresset översteg allas förväntningar. Så om intresset kvarstår så är vi villiga arbeta för en förlängning av denna grupp. En av många fördelar med gruppen är att man har genomsnittstid på 27 tim/v och flera längre ledigheter som inte tidigare förekommit förut på stationssidan.

 

Informationsdag

Vi startade i rum Gnesta kl 07.00 och vi bjöd alla anställda på frukost . ett event som blev väldigt populärt hos både ST medlemmar och Seko medlemmar. Frågorna var många angående försäkringar och övergången till MTR. Vi tackar alla som kom och gjorde dagen väldigt trevlig. Men tanke på den positiva responsen så kommer vi att ha sådana event även under hösten. I skrivande stund vankas ett äventyr på Gröna Lund med 5-kamp. Läs gärna om det evenemanget på vår hemsida.