Ny lokal för årsmötet!

Av | 2016-01-20

NY LOKAL NY TID FÖR ÅRSMÖTET

På grund av stort intresse så var vi tvingade att ta en större lokal

Vi kommer att vara på förbundet på Sturegatan 15 i deras nya lokaler och vi börjar 13:00.