MTR

Av | 2016-01-22

Hej medlemmar.

Vi vill informera om vad som händer inför inrangeringen av MTR, och att det är MTR som vill ha ett lokalt avtal innan den 31/3 och SEKO vill ha ett färdigt lokalt avtal innan det centrala skrivs på.

Det som ställer till det är att SJ har överklagat och har drivit frågan vidare till kammarrätten. Och det avtal som sluts då kan bli värdelöst. Vi kommer att förhandla med MTR intensivt nu till sista mars men vi är djupt besvikna på att de redan nu har gått ifrån det som sas från början.
Innan det blev klart sa man från MTR´s sida att man ville förhandla med de lokala företrädarna om ett lokalt avtal nu ändrar man sig till att enbart ombudsmän ska förhandla våra avtal utan lokala fackliga.

Vi kritiserat mot detta kraftigt och fick beskedet av förbundet att vi får sända en person vilket vi absolut inte är nöjda med men bättre än ingen alls.
Då Jonas ska sitta i de centrala avtalshandlingarna har vi beslutat att Peter Blomgren sitter med de lokala mot MTR. Jag har stort förtroende för Peter då han till stor del var med och skrev det avtal vi har Idag. Och vi har löfte av förbundet att inget kommer att godkännas förrän avtalsgruppen säger sitt.
Gruppen består av Peter Jonas Roger, och Thomas.

Man blir lite fundersam när ett bolag startar på detta sätt och undrar vad de har för agenda och att utesluta de lokala fackliga är att be om att få problem med förtroendet med oss från början. Samma gäller för alla fack. Allt är väldigt oklart och vi ska hålla er underrättade via mail samt vår nya hemsida stpendeln.se, vi kommer ha kontinuerliga medlemsmöten för er den första den 3/2 samt även årsmötet den 9/3 och det kommer bli flera framöver så ha koll på mail från oss.

Har ni frågor kontakta oss på våra expeditionstider eller maila

Hälsningar Avtalsgruppen