MTR Lokala avtal

Av | 2016-02-10

 

 

Vi är klara med inrangeringsförhandlingarna med MTR.

De kommer att gälla då MTR tar över den 11/12 2016 om inte SJ överklagan säger något annat.
Detta kommer att avgöras inom snar framtid i förvaltningsrätten.

Vad innebär då avtalet med MTR?

De stora frågorna för oss var:

  1. Pensionsavtalet
  2. Det lokala avtalet

3.   Portalparagrafens innebörd.

  1. SL årskort

Vad som gäller pensionsavtalet så ligger de flesta av oss idag på STAG i ITP 2 som är en förmånspension.
Den kommer att fasas ut från arbetsmarknaden. Idag så har det varit att de som är födda 1978 och äldre går på ITP 2. Och de som är födda 1979 och yngre går in på ITP 1 som är en premiepension och styrs helt av marknaden (för info kontakta Rolando Rojas eller Roger Delin på ST eller se nedan).

Det MTR tänkte göra var att de ville lägga alla i ITP 1 utom de som var 60 år och äldre vid övertagandet som skulle få vara kvar i ITP 2.
Det här skulle drabba alla från ca 50 år upp till 60 med lite olika resultat beroende på vart man befann sig i detta åldersspann.
Vi lyckades förhandla med MTR så att de behåller ITP 2 för alla som har det idag men att alla nyanställda kommer att hamna i ITP 1 oavsett ålder.

Detta var utan tvekan den viktigaste frågan vi hade på agendan och där var inte beredda att ge oss.

 

Portalparagrafen var en annan fråga som är väldigt viktig fråga för oss i vilket fall innebörden av avtalet. Den nuvarande skrivningen höll inte helt och hållet juridiskt.
Vi ville ha med de delar som är av stor betydelse för oss.
Det vi fick var ett urholkat förslag från MTR och det gick inte som vi ville i nuläget.
MTR ville använda alla MTR företag för rehabilitering och omplaceringar och dyl.Vi känner att vi har en hel del kvar att arbeta med där.

Det vi inte ville var att riskera pensionerna som låg i potten som ett motbud vi ansåg att pensionerna var viktigare i det här läget.

 

Vi ville inte riskera våra årskort på SL heller som i början inte fanns med i MTR´s förslag.
Vi har idag inget avtal på SL korten tyvärr, vi har försökt utan framgång men nu kommer MTR att tillsvidare lämna ut dessa.

I övrigt så har förhandlingarna varit i stort samförstånd och våra lokala avtal följer med till MTR och då vi eventuellt går över till MTR så är de ägare av avtalet vilket innebär att de inta bara tar över en annans avtal utan i samförstånd skrivit på ett eget avtal.
De lokala avtalsfrågorna tar vi när MTR är arbetsgivare.

Vi kommer att ha medlemsmöten med jämna mellanrum för att informera och svara på frågor nu närmast på årsmötet den 9/3

 

Kontakta Peter Blomgren om ni har några frågor. Telefon 073-661 56 97

 

Hälsningar förhandlingsdelegationen

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tjänstepensionsavtal innebär att du som har en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av en pensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det betyder att du får tjänstepension i tillägg till den lagstadgade allmänna pensionen.

En ny ITP-plan gäller från och med 2007. Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder.

De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2. Den är både förmånsbestämd och premiebestämd (ITPK). Du kan ändå omfattas av ITP1 oavsett när du är född. För arbetsgivare som tecknade kollektivavtal efter 25 april 2006 kan alla anställda tillhöra ITP1.

  • Premiebestämd tjänstepension, ITP1

Den premiebestämda tjänstepensionen ITP1 (samt ITPK) ger ingen garanterad pensionsnivå. Det är premien (avgiften) som är bestämd. De premier som betalas in och hur de placeras och förvaltas avgör hur stor din framtida pension blir. Det betyder att hur länge du arbetar och hur stor premie din arbetsgivare betalar har betydelse för hur mycket pengar du får i tjänstepension.

  • Förmånsbestämd tjänstepension, ITP2

Den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 garanterar dig en viss pension – det vill säga “förmånen” – pensionen är bestämd i förväg. Pensionen beräknas med en bestämd procentsats på din slutlön. Hur länge du arbetar och hur hög lön du har under ditt yrkesliv påverkar hur stor din pension blir. I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK, som är premiebestämd.

  • Både ITP1 och ITP2 innehåller de här delarna
  • Pension
  • Sjukpension, det vill säga ersättning om du är sjukskriven längre än 90 dagar
  • Valbart efterlevandeskydd som ger ekonomisk trygghet till dina efterlevande vid dödsfall. Det finns olika regler och förutsättningar för ersättningar i samband med dödsfall i de båda tjänstepensionerna.