Möte den 20/3 om det förändrade viseringsrutinen för Tågvärdar

Av | 2019-03-21

Vi från ST pendeln reserverade oss kraftigt mot förslaget som innebär en stor förändring i viseringsrutinen för långa tåg. Vi framförde på mötet att vi tycker att förslaget är inte väl genomtänkt och det återstår alldeles för många frågetecken runt den praktiska tillämpningen av rutinen, för att MTR ska kunna starta med detta från 1 april. Vi lyfte på mötet även förarperspektivet och hur de ser på denna förändring. Vi är inte heller nöjda med den risk och konsekvensanalys som MTR har gjort. Vi kritiserade även att vi kom med i sista minuten och begärde få se kompletterande uppgifter om tidsmätningarna. Vi föreslog att MTR ska skjuta upp starten av den nya arbetsrutinen till 1 maj, så att MTR hinner arbeta vidare på lösningar på de frågor som vi ställde.

Har ikväll ringt och pratat med Områdeschefen för tågvärdar som tillägger att Tågvärden ska “arbeta i vanlig takt” och göra “en egen bedömning” beroende på situationen. Han säger även att punktlighet och resenärsutbytet är det primära. Han sa även att en instruktion kommer att komma ut imorgon den 22/3 samt att MTR har lyssnat på den kritik vi har framfört och berättar att de planerar att starta denna förändring 1 maj. En utvärdering kommer att göras i juni samt september.

Lämna ett svar