Miljöpartiet – Tomas Eriksson Miljö- och kollektivtrafikregionråd

Av | 2021-10-30

Den 20 oktober blev vi inbjudna till Landstingshuset för att träffa Tomas Eriksson och Sara Aziz från Miljöpartiet. Syftet med mötet var att höra deras argument i frågan om PTU – Pendeltågens tekniska utveckling.

Från ST pendeln så var det Roger Delin, Mats Hanqvist och Oksana Kovalchuk som gick på mötet. Vi fick medgivande från Tomas och Sara att spela in mötet och här kommer en kort sammanfattning:

ST

– Vi från ST undrar vad för slags information och underlag hade du Tomas som avgjorde att du röstade “Ja” på förslaget?

TOMAS

– Den information som vi fick finns i själva ärendet. Vi hade också muntliga föredragningar. Från mitt perspektiv, för min del, så vill vi ha mer personal som är synliga, som rör sig bland resenärerna i kollektiv trafiken. Där såg vi möjligheten att frigöra personalen som är i nuläget bunden till en viss plats på tågen och i stället ha en arbetsuppgift som är närmare resenären. Dem resurserna som frigörs ekonomiskt ska förstärka upp servisen i form av mänsklig närvaro bland resenärer. Det var en av grundremisserna från vår del.

Den andra viktiga fråga gäller tillgängligheten, som jag är också ansvarig för. Förändringen ska absolut inte försämra tillgängligheten, den ska bibehållas på samma nivå som idag. Vi ska inte inrätta ett system på Pendel där vissa grupper i samhället tvingas välja färdtjänst.

ST

– Har ni fått informationen om hur ovannämnda ska lösas?

TOMAS

– Jag har uppfattat ärendet så som att man fattat ett beslut om att det riktningen ska vi jobba mot och att Trafikförvaltningen i samverkan med operatören MTR har i uppdraget att ta reda på hur detta kan genomföras. Kommer man längre in i processen konstatera att det inte finns tekniken, då blir det konsekvensen att man inte kan införa detta.

ST

– Vi vill bara kommentera att så är inte vi på pendeltåg blivit presenterade, utan fick höra från AG att ingen får sparken, utan blir då erbjuden en annan tjänst inom MTR koncernen, med andra ord att dem resurserna som frigörs från TV tjänsten ska synas på perronger eller i tågen är inte vår AG ser framför sig.

Deras jurister har tittat på Regeringsrättens beslut från 2006 om dubbelbemanning ombord på tåg och säger att det inte gäller längre, vilket då våra jurister naturligtvis ska titta på också. Beslutet gäller själva verksamheten oavsett vem har uppdraget, annars blir det ett farligt bud till andra operatörer. Ensam förare har inte den möjligheten att lösa situationen med ett fullsatt tåg inom en rimlig tid och undvika större förseningar för andra operatörer, – vi kör ju trots allt på statens spåranläggningar. Där är TVs rollen jätteviktig, som kan ta hand om resenärerna, medan LF tar hand om tåget. Tågkåren blir ju äldre och tågen ofta körs ut i trafiken med särskilda restriktioner, vilket hindrar flexibiliteten. Ser man på statistiken på hur ofta vi har tåg stående som går sönder, så ska man faktiskt vara lite rädd.

TOMAS

– Jag tycker att det är ett annat viktigt argument ni lyfter fram är ju vad som händer när man blir stående någonstans, långt ifrån stationer och vägar, hur lång tid tar det att komma fram till tåget och föraren är ensam.

ST

– Ja, precis.! Beroende på vem man frågar, får man olika svar. Enligt Tamsons så har man beslutat enbart om att installera kameror för att dörrstängningsfunktionen kommer fungera på ett annat sätt, han passar på den här frågan om hur man bemannar tåget. Hos vår AG så finns inte TV med på kartan.

TOMAS

– Men vad har man sagt till er då i frågan?

ST

– AG hänvisar till TF beslut och ska arbeta vidare med att installera kamerautrustning på tågen och ersätta TV på så sätt. AG har såklart ett intresse att tjäna pengar. Personalen ska ju omplaceras inom MTR koncernen, och vi undrar vad besparingen egentligen blir då?

Och om man nu ska utveckla frågan om tillgängligheten, så har vi inte hört hur AG har tänkt sig att lösa den. Nu har vi ingen statistik framför oss, men det är väldigt många spontana rampservice. Folk har iallafall en möjlighet och frihet att åka när det passar dem. En annan aspekt i den här frågan är att rampservice inte ska ta alldeles för lång tid. Tågen kan inte köra om varandra, tyvärr. Nu tar det max 2 minuter, oftast bara 1 minut för TV att fixa en spontan rampservice. Utan TV ska man först hitta stationsvärden eller motsvarande och för stationsvärden tar det också tid att stänga luckan (om det inte finns några kunder) och infinna sig till platsen.

TOMAS

– Men det finns ju obemannade stationer utan en spärr, hur löser man rampservice där?

ST

– Det undrar vi också!

  1. ex. på Gnesta sträckan så är vi väldigt känsliga för oplanerade stopp, – man är i vägen för fjärrtåg, det är så tätt!

Därför tycker vi att det mest effektiva både ekonomiskt och med tanke på tillgänglighet, service och inte minst tryggheten är att ha som det är nu: en LF och en TV. Varför ska man ta bort det som redan fungerar jättebra?

TOMAS

– Som jag ser nu så är det en stor skillnad på det politiska beslutet och på den signalen ni får från AG.

ST

– Absolut! Vi får inte heller tillgång till det vad MTR pratar med TF om. Allting är hemligt…

Vi tycker att det finns så mycket att vinna på att “skynda långsamt”

TOMAS

– Från min sida så är det jätteviktigt att man förhåller sig till dem säkerhetsregler/lagar som styr verksamheten.

ST

– Absolut, och vi vill minimera risken genom att ha en kompetent personal ombord som hjälps åt!

Våra LF bombarderas med informationen från höger och vänster, under körningen, – det plingar till varje gång det händer något i trafiken, man får felmeddelanden, man svarar i telefon då fjärren ringer samtidigt som man har koll på signalerna. Plus att vi jobbar skift! Hur mycket mer kan man lägga på en LF?

Den kognitiva tröttheten är stor redan nu!

Trafikutbyte är LFs enda möjlighet att vila ögonen, då TV sköter hela processen, men då ska man istället stirra i ett antal skärmar och sköta trafikutbyte utan att klämma någon, ha koll på klockan, kanske behöva ropa ut något eller t. o. m gå ut på plattformen. Helt absurd.

Det är inte bara logistik, det finns en mänsklig aspekt också!

Vi försöker få vår AG att ta hänsyn till det här, men dom är bara intresserade av det tekniska utförandet.

Om man nu ska prata om resenärernas trygghet och säkerhet, så har inte LF den möjligheten att bevaka VÖSen under färden, – skärmen stängs av automatiskt så fort man börjar köra. TV däremot har VÖSen på hela tiden, och på det sättet har vi uppmärksammat klotter, bråk och t. o. m. våldtäkter och kunnat omgående tillkalla hjälp.

Har ni förresten gjort eller blivit presenterade en risk-och konsekvensanalys i frågan?

TOMAS

– Vi har inte sett den i underlaget, men när vi frågade, så fick vi svaret att man har gjort den initialt och den ska kompletteras.

Vi kommer att bevaka processen och kräva samma servicenivå, ingen försämring!

Slut på frågorna.

Vi frågade även Tomas och Sara under mötet om de vill åka med en dag som tågvärd för att få en närmare inblick i vårt viktiga arbete på pendeltågen. Detta tackade ja till det. Inom den närmaste tiden så kommer de ha medåkning med Anette Johannisson.

Mvh

Roger Delin

Oksana Kovalchuk

Mats Hanqvist

Lämna ett svar