Medåkning den 21 feb med Tomas Eriksson (mp)

Av | 2022-03-02

Medåkning med Tomas Eriksson (mp)

A= Tågvärd Anette Johannisson
T= Tomas Eriksson (mp)
TFV= Trafikförvaltningen/SL
MTR= Trafik Utövaren/Operatör

A; Hej Tomas och välkommen till pendeltågen, reser du själv med våra pendeltåg?
T; Nej jag bor utefter tunnelbanelinjerna så jag åker med tunnelbanan och färdas med kollektivtrafiken varje dag om jag inte cyklar för jag har ingen bil.

A; Men känns det då inte konstigt att ta beslut som rör just pendeltågen när man inte åker med dem?
T; Nja, men man får ju försöka lära sig hela kollektivtrafiken.

A; Vi inom pendeltågen undrar ju självklart hur man kan ta ett sådant stort beslut som påverkar Tågvärdar, Lokförare och resenärer bl.a. utan att ha kännedom om just pendeltågstrafiken?
T; Men det är ju en anledning av att vara här idag och studera den verkligheten lite närmare. När det gäller beslutet har jag sagt i flera olika sammanhang tidigare att kommer man kunna hålla sig till de säkerhetsregler/lagar som styr verksamheten med den här förändringen, och den kontrollen måste man lägga på de olika myndighets processerna. Det andra är tillgängligheten för funktionshindrade som t ex rullstolsburna som jag är ansvarig för och detta får inte innebära en försämring för dem.

A; Men det kommer det att bli!
T; Detta är ju er bild av förändringen, jag får ju höra MTR:s bild och den är inte likadan.

A; Men som du tidigare nämnt så har vi ju en del stationer som är utan spärrar som t ex sträckan VHE-NYC och Gnesta linjen, där kommer en spontan rampservice inte att förbli lika enkel, lokföraren kan lägga ramp,  men deras uppgift är främst framförande av tåget och det som hör därtill,
och sen får man tänka på att vår rampservice skyltning är uppsatt så den som reser skall ställa sig vid den och den är inte vid förarens hytt idag. Titta bara här på SCI var man har satt upp sina tydliga rampservice skyltar och det är på mitten av plattformen.
T; Det är just sådant här jag vill titta på idag och få en bra bild av. Om man tar Segersäng som ett exempel som inte ligger så tillgängligt till förväntar jag mig att få höra hur MTR har tänkt sig lösa det.

A; Man har gjort en test vid Farsta Strand där stationsvärden skulle lägga ut en planerad rampservice men hann inte ut då det var resenärer vid luckan.
T; Vi har fått återkoppling från MTR om att processen framskrider
enligt plan.

A; Vem skall sköta avgångsrutinerna?
T; Vi har fått information om att det är kamerorna som sköter säkerhetsrutinerna vid dörrstängning.

A; Vid avgång SCI och SOD så förstår vi då inte hur man tänkt att avgångsrutinerna skall ske, kamerorna ser t ex inte om någon hamnar mellan tåg och plattformsvägg och i tjänsteutlåtandet står det att MTR har tagit fram ett “tekniskt koncept och rutiner för avstängning och avgångsprocedur”, vilket vi inte fått se.
T; Jag som politiker har inte den kunskap som finns för att se om kamerorna uppfyller säkerhetskraven.

A; Det snöar idag och man har inte snöröjt på plattformarna, det kan man inte påstå främjar tillgängligheten.
Tomas tittar ut på snöig oröjd plattform men kommenterar inte något.

A; Om man tittar på tjänsteutlåtandet så finns det en del krav där som vi inte kan se uppfylls, t ex “Det är därför centralt att MTR tidigt fångar upp personal och erbjuder nya anställningar, vidareutbildning m.m. “ , detta har inte ännu skett. Vi har inte fram till idag blivit presenterade annat arbete, vi vet inte vad vi kommer erbjudas.
T; Vi anser att MTR är en så stor organisation så de skall kunna hantera detta, och tanken med beslutet var att flytta ut trygghetsresurser till stationsmiljöer istället för att vara i hytten.

A; Vad har man för kontroll över att det som står i tjänsteutlåtandet efterlevs av trafik utövaren (MTR) då?
T; Det är ett arbete för Trafikförvaltningen (TFV) – som politiker kan vi inte ha det – men det här måste följas upp. Ytterst ansvariga är politikerna men TFV är operativt i beslut, processer och dialoger med operatörer i hur man sköter sig osv.

A; Har man då tagit upp detta?
T; Jag kan inte säga att vi har tagit upp den diskussionen, det kan jag ju begära att vi gör. Däremot har jag samarbete med funktionshindrade organisationer.

A; Nu får vi hoppa lite mellan frågorna.
Förstod ni innebörden av konsekvenserna att rösta för tekniken?
T; Jag tycker vi fick en föredragning av ärendet från TFV som var rättvisande i stort, men jag har fått mer information om kompliciteten i processen efter det att beslutet fattades. Det kan man väl säga.

A; Var föredragningen nära inpå beslutstagandet?
T; Ja, det stämmer.

A; Vad var det som var så bråttom med att ta beslutet så snabbt?
T; Den tror jag inte jag är rätt person att svara på. Att den punkten kom som ett tilläggsbeslut är i sig inte konstigt, det är det många som gör, men under vilka omständigheter denna punkt tillkom kan jag inte, så svar = vet ej.

A; Vad var det som var bra med att bifalla tjänsteutlåtandet?

T; Nämen det är klart det finns en potential här att förflytta resurser rent ekonomisk från en del av trafiken till en annan del av trafiken, antingen genom att beställa mer trafik eller öka på trygghetsskapande resurser någon annanstans, men den delen skall inte öka driftskostnaderna eller för den delen inte att servicen blir sämre. Därför tycker jag att tillgänglighets aspekterna av det hela är ganska viktig, vi kan inte fatta ett beslut där konsekvensen gör att tillgängligheten blir sämre.
TFV och MTR har när jag poängterat detta, sagt att så kommer det absolut inte att bli.

A; Vad har de då gett för alternativ till det som idag finns?

T; De svar som jag uppfattat ha fått är att det skall finnas mer personal ute i trafikmiljön som ska då kunna hjälpa till vid framför allt planerade/bokade resor och vid spontana resor har jag inte fått tydliga svar, mer än att LF skall då kunna hjälpa till eller annan personal i spärren.

A; Då har vi ju intäktsäkringen i spärren som gäller och LF har ju annat att ta hand om när de kör tågen, så vilket konstigt svar till er i denna fråga kan man ju tycka?

T; Nu redogör jag bara till er vilka svar jag har fått, inte kvaliteten de svarar i så fall.

A; Vi hävdar fortfarande att man lägger en otrolig börda på LF i och med detta som man inte har haft i åtanke vid beslutet, vi kan inte heller förstå varför man inte kan ha kvar TV i hytt med tanke på vår utbildning med säkerhetstjänst och den erfarenheten vi har för att kunna bistå LF. Om vi skall befinna oss i kupén måste vi vara 2 st och kan inte ha samma snabba direktkontakt med LF, ska de ha en “telefonbok” med våra telefonnummer i för att kunna nå oss vid en händelse, det fungerar inte.

Med tanke på att samhället utvecklas och då inte bara positivt vilket vi kan se här ute i trafiken så bör man väl istället satsa på ytterligare mänskliga tjänster i trafiken och inte tekniska lösningar såsom kameror. Det gör att beslutet rimmar väldigt illa!
Vi som är här ute i trafiken ser bristerna i avtalet helt enkelt.
T; Jag hänger med i det resonemanget. Man har inte alla svar ännu.

A; Det måste väl finnas en röd tråd mellan Beslut-TFV-Utövaren?

T; Så är det faktiskt nog som du säger. Det måste fungera på det sättet.

A; Det verkar som den röda tråden saknas?

T; Det måste fungera som politikerna beslutar. Vid det politiska beslutet finns det en tanke på hur det skall utföras och finns inte det – när man får den signalen, då kan man ju som politiker ställa kontrollfrågor i den riktlinjen såsom – har vi tänkt på det här – jag får de här synpunkterna- vad säger ni? – osv. och det ägnar man sig åt ganska ofta.

A; Om du då inte känner en tillfredsställelse i de svar du får, vad kan du som politiker göra åt det här beslutet?

T; Jag kan inte som enskild politiker säga att nu uppfylldes inte kraven så då upphäver vi hela beslutet, jag har aldrig varit med om att det har hänt, men följs de inte, kan det bli tal om vite för operatören. Mitt ansvar som politiker är att vara en del av uppföljningen av det här, alltså att de förutsättningarna som presenterades inför beslutet uppfylls. Som politiker är det vårt ansvar att se till att operatören följer de krav vi har ställt. Motivet med tjänsteutlåtandet har aldrig varit för SL i alla fall att spara pengar totalt, då är det mer att man med detta vill frigöra resurser och förflyttar trygghetsarbete till en plats där man är mer synlig. Jag har i alla fall inte hört att nu gör vi det här arbetet för att kunna skära ner i trafikens budget med 150 miljoner, det hade jag reagerat på i så fall, utan tanken är att dessa pengar skall användas i andra delar av verksamheten, såsom trygghetsresurser.

A; Men att spara 120–150 miljoner känns lite fel uttryckt och i alla upphandlingar så är det tilläggs avtalen som de upphandlande företagen tjänar pengar på och det gynnar inte oss skattebetalare i alla fall. Dessa tillägg är dessutom utöver huvudavtalet.

T; Det är väl en korrekt beskrivning generellt. Jag uppfattade åtminstone den här processen som ett arbete som initierats av MTR inte av TFV, men du kanske har en annan bild av det då får du gärna berätta det!

A; Nej vi vet faktiskt inte, men det känns väl så, dessutom känns det oetiskt med en före detta säkerhetsdirektör från MTR som gör ett tjänsteutlåtande som ni politiker bifaller och sedan också kan göra dessa tilläggsavtal med sin forne arbetsgivare, är det inte det?
T; Tänker ni då att han skulle ha kopplingar till MTR idag?

A; Ja det känns så.
T; Ja, men det är inte min bild av det hela! Och jag vill vara tydlig med att jag har stort förtroende för David Lagneholm som förvaltningschef för SL och jag tycker inte han agerar som om han har kopplingar till MTR.

A; Men om man nu tar upp de 24 miljoner som MTR fick av TFV för att köra full trafik under pandemin som ett extra bidrag, det ingår väl ändå i det ursprungliga avtalet att köra full trafik?

T; Det beslutet har inte passerat politiken överhuvudtaget kan jag säga.

A; Vem kommer det ifrån då?

T; Jag kan förstå att man har synpunkter på att MTR fick 24 miljoner det har jag full respekt för att man har. Jag har inte varit med att fatta ett sådant beslut om det och jag har fattat att det har med avtalen generellt mellan TFV och MTR att göra, jag vet att det har varit uppe till politisk debatt och oppositionen m.fl. har fått svar på detta, men jag kan inte redogöra för det här och nu då hade jag behövt läsa på lite men jag kan återkomma om det här.

A; Ja tack, det vill vi jättegärna.
Har ni fått se den risk och konsekvensanalys som saknades på papper då beslutet tog?
T; Nej inte ännu.

A; Den vill vi gärna se på papper när ni får tillgång till den.

T; Det kan jag återkoppla.

A; Om man kommer fram till att tekniken är otillräcklig, vad händer då med kostnader och beslut?

T; Då blir konsekvensen att det inte går att genomföra.

A; Vad händer då med de kostnader som redan är tagna?

T; De får man då ta.

A; Finns det andra aspekter som kan hindra beslutet?

T; Jag har krävt att förändringen inte får försämra tillgängligheten eller
servicen, som jag tidigare nämnt, exempel på stationer såsom Segersäng, det måste MTR återkoppla om med en tillfredsställande lösning, skulle man inte kunna bibehålla detta då får ta en ny politisk genomgång av processen. Man har regler som gör att efter 10 år på posten får man inte sitta kvar och så är det för mig, då undrar jag om min ersättare kan ta kontakt med dig och åka med för att sätta sig in i verksamheten?

A; Det går jättebra.

Lämna ett svar