MBL Förhandling 15 juni

Av | 2020-06-16

Ekonomi

Coronapandemin har påverkat vår verksamhet, kostnaderna har ökat och vi ligger 38 miljoner back enligt budget. Samtidigt sparade vi ca 1 miljon på punktligheten.

Erik Norling, Säkerhet

Att stanna rätt vid plattformen fortsätter vara ett stort problem, det har ökat en hel del under maj månad. Personpåkörningar har också stigit i antal, vilket är ett stort bekymmer då det är så många som blir inblandade. Erik berättar att det kommer att startas ett nytt projekt på att utbilda personalen att identifiera självmordsbenägna personer. I första hand kommer stationspersonal att utbildas (med start i FLB, där olyckorna är överrepresenterade), sedan städ och eventuellt åkande.

Staffan Grönvald på planering, presenterar personalläget för sommaren. Station och KSV har ett visst överskott på personal, så det är ett bra läge att söka ströledighet för dem som vill. Hos tågvärdar ser det ändå ok ut, även man har en liten brist vissa dagar. Här ska vi tacka våra duktiga instruktörer och handledare som såg till att vi fick lite tillskott inför sommaren. Lokförarnas personalläge är något sämre, här kommer man inte klara sig utan inhyrd personal. LFs sjukfrånvaro har stigit lite, samt pensionsavgångar som påverkar. Störst personal brist är det i Söd. MTR önskar att fem förare från Cst byter till Söd efter sommaren på frivillig basis. Slutet av augusti slutar man att använda inhyrda konsulter.

Men den avdelningen som lider störst av personalbrist är POC. Vad som gäller DLP, har man någorlunda kontroll över, man löser problemen med övertid. Hos DLT är läge mycket ansträngt och man överväger utköp av semester.

Frida Ukmar, Stationschef, berättar om läget ute på stationerna. Utvecklingssamtalen är genomförda, samt skyddsronder. Utbildningar är planerade och en del startade. Det uppkomna överskottet av personal på stationssidan tänker man använda och planera om lite, bl.a. att tidigarelägga höstens APT, planera in flera måltids- och rast avlösningar på s.k. blå stationer.

Mikael Wikner, trafikchef

Punktligheten i juni ligger på 93,5% , vilket är något lägre än vi brukade ha på senaste tiden. Första veckan i juni var en mycket tuff vecka, speciellt den 4 juni med punktligheten på 62%. Förra veckans punktlighet blev i snitt 95%, då vi ändå hade mycket bekymmer med bl.a. PFA dörrarna på SOD och lite spårspring. En dag hade man hela 695 minuter totalförsening.

Under en längre period hade vi haft problem med hyttstädning och nu har det förtydligats för städpersonalen hur hyttstädning ska genomföras.

Sedan förhandlade vi in nya områdeschefer för TV och LF. Ny områdeschef för TV blir Anna Back som kommer från station sidan och sedan blir Sheron Fernando från Tågvärd sidan ny Områdeschef för Lokförare. Vi önskar Anna och Sheron lycka till på sina nya positioner.

Städ

Vi ge er info om vad som ingår i Hytt städningen med en uppdaterad rutin från 2020-06-01:

  • Byta soppåse
  • Fyll på material (sågspån, torkrulle, ögonskölj)
  • Sopa /plocka rent golvytan
  • Avfläcka /rengör insidan av fönsterrutor
  • Damma/avfläcka de övriga ytorna
  • Moppa golvet med förpreparerade moppar

Vi har fått information från tunnelbanan att FM (Fastighet, Klotter m.m. ingår) kommer att bilda ett bolag inom kort och vill delge er info därifrån.

MTR avser att bilda ett eget bolag av Facility Management och kommer att ta det formella beslutet efter det att förhandlingar med de kollektivavtalsbärande fackförbunden genomförts. MTR räknar med att starta bolaget under sommaren och att genomföra förändringen efter sommaren.

Ett separat bolag för Facility Management skall enligt arbetsgivaren leda till ökat fokus på kärnverksamheten, utveckling av kapacitet samt kompetens, stärkt konkurrenskraft och ökad försäljning av FM:s tjänster till nya kunder utanför MTR koncernen.

Alla som tillhör Facility Management, med undantag av kundservicevärdarna, kommer att erbjudas anställning i nya bolaget MTR Facility Management AB. Arbetsuppgifterna kommer inte att förändras i samband med förändringen. Kundservicevärdarna kommer att stanna kvar i MTR Tunnelbanans organisation och fortsätta med samma arbetsuppgifter som tidigare. Denna förändring kommer att innebära ett eget kollektivavtal för dem som arbetar på MTR Facility Management AB. ST kommer naturligtvis att försvara det nuvarande kollektivavtalets värde, och kommer även i övrigt att arbeta för att det skall bli så bra som möjligt. Klart är redan att LAS-tid, intjänad semester, komp-tid m.m. följer med över.

ST ställer sig avvisande till att denna förändring skulle leda till verkliga förbättringar, särskilt med tanke på pandemi-tiderna, den osäkra konjunkturen och den korta tid som återstår av anbudet. De medlemmar som har frågor om vad omorganisationen innebär för dem, kan kontakta ST genom e-postadressen styrelsen@st-tunnelbanan.org

MTR har publicerat på On Track ett ”projekt stare” som innebär att MTR har planer på att se över sina lokaler på HK, mer detaljer och tidsplan får vi återkomma om det genomförs.

Nästa MBL förhandling är planerad den 10/8.

 

Styrelsen önskar er en härlig Sommar!

 

 

Lämna ett svar