Mbl den 8/4

Av | 2019-04-08

Vd Henrik Dahlin

Vi fick en kort presentation av ny finanschef Daniel Ortner som kommer från Swedavia. Han hade ett bra cv och hade en positiv syn på framtiden. Daniel tillträder den 2/5.

Staffan Grönwald planeringschef

Det blev en lång diskussion om hur man ska lyckas med lägga ut FV dagar och man har en plan på kraftigt få ner dagarna till sommaren. I veckan kommer folk från England som ska ge tips och råd om planering. I framtiden vill man ha 60 förare placerade i Södertälje.

Station – Irene Markie Områdeschef Södra sidan

Fokus på visering där man ska visera minst 90 % av alla biljetter. Det har gått bra för Vega och Arlanda med deras nya schema som går dygnet runt och är under översyn. Skulle det förbli positivt och kostnadseffektivt så kan det konceptet utökas inför T20 på flera stationer. Kryssningsfartyg börjar komma i slutet av April, man vill underlätta för dessa resenärer att köpa biljett och har för avsikt att göra som förra året att man säljer vid perrongen i Nynäs.

Trafik – Magnus Schenning interimchef

Man har sagt upp 11 inhyrda förare från 1/10 av totalt 33 stycken. YDL var tänkt att vara 12 men man backar på det. Nu tänker man bara utöka med 2 stycken så de blir 8. Detta för att man behöver förare dessvärre glömde man meddela de som blivit antagna till tjänsten att kursen var inställd.

Ny Förhandlinschef Ulrik Friberg Interimchef

Man tar in en konsult tills vidare på denna tjänst och han har en lång HR bakgrund på en rad olika företag.

Erik Norling säkerhetschef

Presenterar en ny organsationen för säkerhetsavdelning som i princip bygger på den man la ner från Ståg.

Ny hantering av sjuk-frisk anmälan

Man ska säga upp medhelp från 1/5 och behålla samma telefonnummer men den ska gå till POC. Det blev en lång diskussion då man glömt göra en riskanalys, vi anser att det blir en för hög belastning på POC och att de inte alltid har tid att svara. Vi ansåg att man kan anmäla via Mail eller nätet. Det här ännu ett sätt att spara pengar

Lämna ett svar