Mbl den 5 oktober

Av | 2020-10-05

VD Henrik Dahlin kunde inte närvara på mötet idag, så Daniel Ortner berättade lite mer ingående om anbudet på Mälartåg. Mälartågsanbudet är en anbudsprocess som är lång och sträcker sig vanligtvis över flera år med många olika steg. Anbudet lämnades in den 20 september och det vinnande anbudet presenteras den 9 december.

 

Trafik

Filip Johnsson berättade att i fredags så var det den sista dagen POC chefen Carl Hökfelt, så nu blir även Filip ansvar för POC tills rekryteringen är klar.

Punktligheten blev i september 96,1% och den egna punktligheten blev 99,5%. Vi hade 7 dörröppningar på fel sida samt 2 OSPA-A.

 

Planeringen

Staffan och Patrik berättade lite kort om trafiken för T21 och dialogen med Trafikförvaltningen. Det görs idag en riskanalys tillsammans med skyddsombuden på trafiken för T21.

Just nu förbereds även arbetet med semestervalet för nästa år.

 

Station

Frida Ukmar pratade om Schemaförhandlingar som kommer att ske i okt samt nov.

MTR har skickat en offert till Trafikförvaltningen gällande Trygghetsteamet som är ute på linjen. Det nuvarande upplägget gäller endast för i år, men som sagt, nu är det skickat en offert på ett år till.

MTR har fått en förfrågan från Trafikförvaltningen om en offert gällande trängselobservatörer? Tanken att personal ska se över trängseln vid ingångar och plattformar alla dagar och tider i veckan. De ska då fylla i data enligt en blankett och men alla detaljer i upplägget är ännu inte klart.

 

Säkerhet

Tommy Karström berättar om de senaste händelserna i september och de var ju rätt många händelser, så nu startar de en säkerhetsinspektion. Förhoppningsvis tror Tommy att de kan presentera något för oss till nästa gång.

Det är även planerat ett seminarium för TV handledare och ombordsinstruktörer och det kommer att ske i november och december.

 

Lokalvård

Mats Åstrand presenterade att medarbetarmätningen 96,4% i svarsfrekvens, d.v.s. alla utom 7 medarbetare har svarat. INSTA Q3 är klar med 95,8% i resultat.

Signaler inne från POC angående akutstäd funkar inte alltid som det ska och det kommer att granskas av Mats som även tar upp det på nästa chefsmöte.

 

MBL § 11 Tf. Chef Operativa utbildningar

Med anledning av en långtidssjukskrivning så kommer Petra Skogdalen Nordgren bli en varaktig ersättare under tiden. Petra vikarierade senast för Daniel Ortner på ekonomisidan.

Lämna ett svar