MBL den 4 oktober

Av | 2021-10-06

VD Mats Johannesson och HR chef Marie Dahlgren Åström

Vi förhandlade in en ny tillförordnad Head of traffic. Den 3 november kommer Linda Goldbach ersätta Filip Johansson. Filip kommer att från och med den 1 november ska ta över rollen som Säkerhetsdirektör på MTR Nordic. Linda kommer närmast från motsvarande roll på MTRX och ska vara på MTR Pendeltågen till och med sista juni 2022.  Hon har god erfarenhet inom järnvägsbranschen och har, förutom att arbetat för MTRX i 3 år, varit på SJ Götalandståg som trafikchef i cirka 5 år. Erik Norling, idag Säkerhetsdirektör MTR Nordic, utses till Trafikdirektör och Trafikförvaltningens nya chef för Trafikavdelningen efter Fredrik Cavalli-Björkman. Erik Norling började på MTR Tunnelbanan för fem år sedan och blev år 2020 Säkerhetsdirektör på MTR Nordic. Erik tillträder sin nya tjänst på TF 1 december, sista arbetsdagen som säkerhetsdirektör på MTR Nordic blir 31 oktober och då tar Filip över. Erik avslutar sin anställning på MTR sista november. Sin avslutande tid på MTR kommer Erik fokusera på att bistå i att ta fram säkerhetsplanen för 2022.

Trafikchef Filip Johansson och Områdeschef Lokförare Sheron Fernando

Filip berättade för oss att Telenor har haft problem och skapat stora störningar för oss på pendeln och att Telenor inte har följt sitt avtal med MTR gällande att informera omgående. Punktligheten i september blev 91,9%. Det ligger nu en annons ute där MTR söker fler förare till pendeln. Det behövs 28 förare till januari. Interjuver kommer att starta den 11/10. Sheron berättade för oss att det trillar in ca 1–2 ansökningar per dag för att bli körlärare.

MTR har hittat en intern kandidat till den utlysta gruppchefstjänsten – Gruppchef lokförare Södertälje. Henric Larsson som idag är gruppchef för tågvärdar i Södertälje, kommer att kliva in i rollen som Gruppchef för lokförare Södertälje. Tillsättningen kommer att ske efter att en ersättare till Henrics nuvarande tjänst tillsatts, gruppchef tågvärdar Södertälje. Maciej Sas förflyttning till City från Södertälje kommer således även att ske när Henrics nuvarande roll har ersatts.

Vi tog upp att vi vill ha en sittning om den senaste tidens beordrade övertid för tågvärdar och vi vill se en bättre lösning och även reda ut vad är särskilda skäl. Filip höll med oss om det.

Planeringen Staffan Grönwald och Patrik Granberg

Rapporterade av frånvaro för v.39

5,7% Lokförare

11,6% Tågvärdar

11,2% Kundservice

7,1% DLC (tidigare POC)

Head of Station Mats Åstrand

Mats berättade att det pågår arbete med att förbättra och utveckla SDO gruppen, men inget är klart ännu.

Det pågår en utvärdering av stationerna och vilka ”vita” stationer kan bli ”blå” och detta är endast ett förarbete, det kommer att hänga ihop med ett affärsförslag till Trafikförvaltningen.

Mats föreslog att skjuta på schemaförhandlingen till Q1 2022.

Vi fick ett glädjande svar om varför bemanningslistan försvann på OnTrack. Mats svarade med att den kommer inom kort att börja publiceras igen och gissningsvis nästa vecka.

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Vi fick veta att det nyligen har varit två tillfällen där dörröppning utanför plattform och det var i Älvsjö norra spår 7 samt Flemingsberg i södra riktningen. Det har även inträffat ett tillfälle med öppning på fel sida i Södertälje hamn.

En OSPA-A har inträffat i Jakobsberg, så totalen ligger nu på 13 tillfällen.

Det har även varit ett motorhaveri i Nynäs i den norrgående riktningen, som krävde avsyning av banan och det lede till stora förseningar. En utredning har startats.

En händelse i Gnesta där föraren inte fick stopp på fordonet och det slutade med ett relativt hårt slut i stoppbocken. En utredning har startats.

Det är fortfarande problem med spårspring och vi har ungefär 8–9 larm var 14:e dag.

Övriga nyheter:

7/10 Vår närvaro vid demonstrationen som vi hade utanför Trafikförvaltningen har resulterat i att trafikregionrådet Kristoffer Tamsons kommer att åka med som tågvärd torsdagen den 7 oktober. Har du som medlem några frågor som du vill få besvarade av Kristoffer? Skicka gärna in dem till anette.johannisson@mtr.se

20/10 Vårt brev till Tomas Eriksson (mp) har även det resulterat i ett möte den 20 oktober. Har du som medlem några frågor som du vill få besvarade av Tomas? Skicka gärna in dem till kansliet@stpendeln.se

Vi har även skickat ett gemensamt brev från alla fackliga organisationer (ST pendeln, SEKO pendeln, SEKO Lok, SEKO Verkstadsklubben samt TJ) på pendeln till Trafikförvaltningen.

Sedan har vårt nästa förhandlingsmöte om PTU som skulle bli av den 11/10, det har nu ställts in.

Nästa möte är den 18 okt.

Lämna ett svar