MBL den 21 februari

Av | 2022-02-23

Trafik Linda Goldbach och Sheron Fernando

Punktlighet: under V.7 91,9% och egen punktlighet 99,0%

Trafiksäkerhetshändelser: 3st Dörröppningar utanför plattform

Det pågår rekryteringar för Lokförare och Tågvärdar (en kursstart i månaden och målet är 58st)

Station Peter Söderlund

Peter rapporterar att sjukfrånvaron sjunker men är fortsatt över mål. Från 8,41% till 7,71% för vecka 6. Det är en nedåtgående trend.

NKI för januari har gått upp från 72 till 76 med förbättringar inom nästan alla områden.

Ansökan om sommarvikarier är nu ute. Det är tre kurstillfällen och den första startar i mitten av maj.

Samarbete med Förvaltningen:

  • Arlanda besöket har lett till att vi nu jobbar fram en gemensam handlingsplan främst med fokus på flöden.
  • Förvaltningen kommer tillsammans med MTR besöka ett antal stationer under 2022, med fokus på kundservice.
  • Möte om påsk avstängningen som sker ”på plats” på City och Odenplan. Det är en rätt omfattande avstängning.
  • Genomgång för att identifiera förbättringsområden med störningsinformation i SL appen och sl.se

Planeringen Staffan Grönwald och Patrik Granberg

Frånvaro (Sjuk+VAB):

Lokförare: 8,0% och på Mälartåg så är den 5,5%

Tågvärdar: 13,6% och på Mälartåg så är den 10,8%

Kundservice: 9,7%

DLC: 1,8%

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Det har förekommit 3st OSPA-A i år och det är i samband med växling som har inträffat.

Det har förekommit 3st Dörröppningar utanför plattform och det var i Gröndalsviken, Stuvsta i norrgående riktning samt Rönninge i norrgående riktning.

Lämna ett svar