MBL den 20 september

Av | 2021-09-23

VD Mats Johannesson och CFO Daniel Ortner

Ekonomi – Det går inte så bra som planerat och vi har svårt att nå plussiffror i år, målet var att visa plussiffror.

MAU – Medarbetarundersökningen på pendeln, så är det nu 66% som har svarat. Vi på ST pendeln tycker att alla ska svara med sin ärliga och uppriktiga åsikt, är ni nöjda? Skriv det. Är ni missnöjda? Skriv det. För att denna undersökning hanteras konfidentiellt av Brilliant och er chef kan inte veta vad just Du har svarat. Vår MAU delas av många andra företag och branscher vilket gör att den inte känns relevant för vår specifika verksamhet.

Mälartåg – Avtalet för Mälartåg håller på att förhandlas.

Vi ställde många frågor och berättade även att våra medlemmar ser en lång trend med bara försämringar för de anställda och nu har motivationen sjunkit till botten. Vi sa även att vi tycker det är mycket olämpligt att på en APT för förare, sitta och be våra förare om hjälp om hur man ska hitta en lösning på problemet när våra tågvärdar ev. kommer att försvinna. Vi på ST pendeln repeterade återigen vår hållning att våra förare inte kommer att köra ensamma, för mig är det märkligt att inte Seko Lok håller med mig om det utan sitter tyst om det på mötet. Jag har svårt att tänka mig att alla Seko förare gladligen vill köra ensamma. Jag har nu i skrivande stund fått veta att man la 90% av tiden på APT:n med att arbeta med konsekvens och hitta lösning på om våra TV försvinner, bland annat togs det upp ergonomi, dörrar, farhågor samt förslag på lösning, det var många förare som reagerade starkt på detta och blev upprörda, de var på en APT och inte en workshop. Sedan fick de stressa igenom resten av tiden med de viktiga säkerhetsfrågorna. Blir vi förvånade? Ömsesidig respekt?

Vi frågade om varför vissa förare har fått ett mejl om tipsbonus? vad är det som gäller och för vem?

VD Mats svarar att detta gäller för tipsbonus:

  1. Personen som blir tipsad finns inte redan i rekryteringsprocessen per den 1 aug.
  2. Vid intervju anger den som ansöker att hen blivit tipsad av dig att söka (det går endast att ange en person)
  3. Hen stannar kvar inom MTR minst sex månader
  4. Hen har lokförarkompetens och erfarenhet av Mälartåg

Bonusen är då 25 000kr och gäller alltså även för tågvärdar som tipsar och där ovan kriterier uppfylls.

Vad har hänt med bemanningslistan för stationsvärdar på On Track? Vi vill att det publiceras som vanligt. Mats Åstrand på station tar med sig frågan och svarar senare.

Trafikchef Filip Johansson

Få säkerhetshändelser vilket är positivt.

Hög sjukfrånvaro på tågvärdssidan det pendlar mellan 10–12% frånvaro och det har genererat mycket övertid den senaste tiden.

Vi kommer att bli kallade till förhandling nu på fredag den 24 september, vi ska förhandla förmåner för körlärare.

Vi är kallade till turlisteförhandling för tågvärdar den 8 oktober och turlistegranskning för förare sker den 5/10-6/10.

Station Mats Åstrand

Det finns ett pågående projekt där man ser över bemanningen av SDO och KSV-F rollen, vi återkommer med mer info när det är dags för det. MTR håller på att förhandla fram ett nytt avtal med Securitas, där företaget ser en möjlighet att ta ett större ansvar för öppning och stängning på vissa stationer.

Vi även veta att en utvärdering av trygghetsteamet tider har slutförts.

Det anställs personal in till DLI och fortfarande är det ännu inte färdig rekryterat. Schemat kommer även att ses över.

Vi kommer att bli kallade till förhandling nu på fredag den 24 september, vi ska förhandla antalet arvodister på stationssidan.

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Tommy berättar att vi ligger bra till med säkerhet med få säkerhetshändelser.

Vi har haft 5 dörröppningar utanför plattform (Gröndalsviken, Sundbyberg, Flemingsberg, Norrviken och Södertälje Hamn). Den i Gröndalsviken ägde rum den 23 augusti och den senaste i Södertälje hamn ägde rum den 18 september. Tommy sa även att vi har återkommande händelser i Ulriksdal där det nu har hunnit bli 3st OSPA-A, det är när man på väg mot stoppbocken på uppställningsspåret. Problemet är känt och borde åtgärdas.

MBL§11 beslut:

  • Västar för KSV – Framtagning av gemensam väst för rörliga resurser inom MTRS och MTRP. Det kommer att bli en mer kostnadseffektiv lagerhantering, snabbare leverans och möjlighet att påverka utformningen av västar samt möjlighet att kunna beställa väst via uniformsshopen.
  • Ny förhandlingschef Matias Wennberg startar från den 1/11. Mathias kommer gå bredvid nuvarande förhandlingschef Ulrik Friberg för att få till en bra överlämning. Ulrik kommer tyvärr sluta den 31/12.

 

Nästa möte är den 4/10.

Lämna ett svar