MBL den 19 oktober

Av | 2020-10-19

VD Henrik Dahlin och CFO Daniel Ortner

Vi pratade lite mer om Mälartåg, Anbudet lämnades in den 20 september och det vinnande anbudet presenteras den 9 december. Det handlar om ca 62 tåg som sträcker sig från Gävle ner till Norrköping/Linköping. Vi väntar med spänning!

Bra länkar om Mälartåg:

https://malardalstrafik.se/malartag

https://malartag.se/vara-linjer/

Sedan pratade vi om pengar och resultat. Vi kommer troligen nå det budgeterade målet för i år men det är ju röda siffror. Målet för nästa år kvarstår och då ska det bli svarta siffror till slut.

Trafik

Sheron berättade om punktligheten som ligger nu i oktober 96,1% och egen punktlighet är 99,4%.

Trafiksäkerhetshändelser i oktober har det bara inträffat en dörröppning på fel sida i Flemingsberg.

Den här veckan får vi svaren på MAU och sedan följer arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Det pågår även arbete med att gå igenom alla trafikdokument i Canea.

Det förs samtal med Trv (trafikverket) om att ha en pilot för en plattformsmarkering för tågvärden.

Planeringen

Staffan och Patrik berättade hur det går i arbetet kring turer, gruppval samt semestervalet.

Nytt för i år är att alla ska söka i systemet för semestervalet, det är POC, Förare, Tågvärdar, Stationsvärdar samt Lokalvården. Det krävs minst 6 val och hanteringen är precis som förra året. Öppningen av semestervalet börjar imorgon 20/10 och stängs den 22/11. Besked om semestervalet ges den 7/12. Hanteringen av FV dagar görs separat av varje enskild. Vi kommer inom kort få en förhandlingsdag för denna fråga om FV dags hanteringen för Tågvärdar och stationsvärdar.

Station

Frida Ukmar informerade positiva och negativa nyheter! TF (Trafikförvaltningen) har nu äntligen valt att fortsätta med vårt trygghetsteam även nästa år.

Sedan till det mycket negativa! TF har meddelat att intäkterna bara minskar och de avser nu avbemanna Järna station från 24/1 2021 och de vill även minska ner bemanningen på Arlanda, minskningen ska motsvara totalt 4 st heltidsrader samt 2 st deltidsrader. Frida meddelade oss konsekvensen för detta blir att medarbetare med placering Järna kommer att självklart behålla sin anställning som stationsvärd och kommer att erbjudas placering i POOL grupp tills möjlighet ges att söka lediga rader på andra stationer. Gällande Arlanda så bemannar inte MTR den rad där de inte har någon inplacerad, dvs. ingen personalpåverkan. MTR kommer att ta fram ett nytt schemaförslag i samråd med oss på ST pendeln och Seko. Ingen kommer att förlora någon anställning!

Vi tycker att det är helt fel och det kommer inte att leda till en kostnadsminskning. Vi har begärt förhandling om detta och Frida kommer att kalla oss inom de närmaste dagarna. Om man ska dra lärdomar av historien och tidigare försök av neddragning i Järna, så blev resultatet en katastrof och totalkostnaden motsvarade det en tredubbla för all skadegörelse kontra när det var bemannat av stationsvärdar. Idag så är det inte billigare med hantverkare och klottersanering utan priserna har fördubblats på dem.

Säkerhet

Tommy Karström berättar lite mer om de senaste händelserna i september, då det var rätt många händelser och en säkerhetsinspektion har tittat lite mer om dessa händelser. Det var ju 7 dörröppningar utanför plattform och de var i Kallhäll, Östertälje, Stockholm Södra, Sundbyberg hade två tillfällen, Rönninge samt Ulriksdal. De 2 OSPA- A händelserna var i Ulriksdal och Ösmo. Det finns olika förklaringar på detta och orsakerna bl.a. var ledig dagen innan, efter rast, man körde kort innan och så fick man ett långt efter rast, Tommy konstaterar att man har kanske tankarna någon annanstans!

Lokalvård

Mats Åstrand berättar att INSTA Q4 är igång med kontroller av stationer förra veckan. I år kan kontrollerna ske varje dag, varje vecka, varje månad. Tidigare hade man en INSTA period om 14 dagar. Detta ställer ju högre krav på lokalvården. Förändringar i start och stopptid på norra sidan kommer att förhandlas den 26 oktober och även arvodistavtalet. En Workshop angående MAU är planerad den 23/10 för chefer.

Akutstäd redovisades för oss efter våra synpunkter på förra mötet. Enligt Mats så genomförs 72 % av akutstäd inom 1h med en snitt tid på 19 min. Han har identifierat att 10 % av akutstäd har en åtgärdstid på mer än 24h. Han ser över en åtgärdsplan.

Nu är det införhandlat en permanent chef.

  • Ny chef trafikinformation Sandra Tonn

En ny roll är nu införhandlat.

  • Ny chef för MTR Yrkeshögskolan – En ny befattning.

Nästa MBL förhandling 2 november

Lämna ett svar