MBL den 19 april

Av | 2021-04-22

VD Mats Johannesson och CFO Daniel Ortner

Fortsatta utmaningar med fordonsutsättningen, VD Mats berättar vidare att det pågår ett stort arbete på förbättrande åtgärder. Det är något underbemannat och lägg på brist på förebyggande arbete. Så det finns definitivt förbättringspotential.

Trafik Filip Johansson

Punktligheten förra veckan låg på 93,1% och den egna är 99,0%.

Prognosen för HGV ska fungera som tidigare, är nu framflyttad från 21/4 till den 26/4 kl. 04.30 pga. reservdelar som saknas.

Filip berättar vidare att åkandehandboken nu ska uppdateras 3 ggr/år i stället som det är nu 1 gång/år.

Det pågår uppdatering och förberedelser för vinterplan 2021/2022 då vintern ligger färskt i minnet och så tar vi lärdomar av det.

Första möblerna till City är nu beställda.

Vi på ST framförde återigen önskemål samt argument till Filip att vi vill se hela IT avdelningen och personalplaneringen här på 49:an då det skulle gynna våra medlemmar samt hela verksamheten. Detta har vi påtalat om varje år och det ligger varmt om hjärtat hos oss. Vi vill även att MTR tar en förhandling med Jernhusen om att utöka lokalerna i huset, då det förmodligen blir ledigt längre ned, vad vi har fått höra.

Planeringen Staffan Grönwald

Frånvaro förra veckan:

LF 8,8%

TV 12,5%

STNV 8,9%

POC 4,8%

Staffan berättar att det är inga problem med bemanningen med få undantag med sena sjukskrivningar.

Station Frida Ukmar

Järna station är nu åter i fokus för TF, MTR vet ännu inte om det ska bemannas nästa år. Frida har möte med Trafikförvaltningen i veckan.

Det pågår en planering av ett pilotprojekt där MTR kan omvandla vita stationer till blå stationer under en begränsad tid under sommaren. Det pågår samtal om detta och ännu är det inte några utvalda stationer klara. Återkommer med mer info om det. Detta är ett positivt för personalen och möjliggör kortare frånvaro från luckan samt minskad rapportering vid toabesök mm. Då det är idag mycket hårda krav på vita stationer.

Förfrågningar till Arvodister om att arbeta heltid under sommaren kommer inom kort att mejlas ut.

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Få allvarliga säkerhetshändelser den senaste tiden. Inspektion tillsammans trafikavdelningen av utvändig klargörning i Bro depån.

Det ska nu vara uppsatt en tredje skylt för att stanna rätt i norrgående riktning i Norrviken.

TTJ: Från Lärarna så är svaret att det är en mindre skara underkända bland LF/TV. Önskemål framfördes att om att dag 2 bör vara närmare inpå, i stället för att den underkände ska gå och må dåligt i flera dagar samt det skulle även gynna produktionen om de blev godkända snabbare. Tommy höll med.

Lokalvård Mats Åstrand

Personalen levererade ett riktigt bra resultat på INSTA Q1. Det blev 100% på den sista stationen samt de sista 11 vagnarna som kontrollerades sista veckan i mars.

Förstärkningsgruppen Fordon är nu tillsatt med 5 medarbetare och kommer att starta den 1 juni.

Rekryteringen av frontrutetvätten går trögare och Mats hoppas att kunna starta upp den 26 april.

Vid den årliga revisionen av FP/FV dagar samt semester så har det upptäckts felaktigheter från främst från löns sida. Utvärdering och ev. korrigeringar är under arbete.

Utvecklingssamtal med Mats underställda chefer är planerade under maj.

Pulsmätning sker mellan den 3–16 maj.

 

Förhandlingsbeslut mbl § 11:

Förhandling om en förändring i utbildningsorganisationen

Behov att förstärka kompetensen kring digital utbildning och e-kurser. Pedagogisk utveckling samt kompetensstyrning mm.

 

Förhandling chefsförhandling: Utbildningschef operativa utbildningar

Peter Theorell – Läst Civilingenjörs- och lärarprogrammet på KTH och även arbetat som Utbildningschef.

 

Förhandling om nyttjandet av timanställda-arvodister på station:

Det finns idag 53 arvodister. Vi och Seko pendelklubben förhandlade med MTR om en förlängning om deras anställningar och slutresultat blev att ca 30 personer kommer att få vara kvar som arvodist framöver och sedan kommer MTR se över behovet, om det finns för andra typer av anställningar att erbjuda. Mer information om detta kommer MTR inom kort meddela. Vi beklagar resultatet och vi på ST pendeln ville se en annan och bättre lösning, då det är många av dem som nu drabbas har varit våra kollegor länge och lämnas nu i en ovisshet.

 

Förhandling om Reskassa för arvodister:

MTR vill förändra omgående till att ersätta årskortet med reskassa-kort för resor i tjänsten. Korten ska då laddas då med 200kr med en automatisk påfyllning enligt en rutin som redan idag som tillämpas på MTRX. Samtliga arvodister får då ett passerkort för att kunna ta sig genom spärren till sin arbetsplats.

Vi på ST pendeln har reserverats sig mot detta förslag.

 

Förhandling om en ny rutin på nattbemannande stationer:

MTR vill införa en rad nya arbetsuppgifter för personalen som arbetar natt på stationen, mindre städuppgifter samt att låta stationsvärdarna själva ordna med upplåsning av dörrarna på morgonen. Idag så ombesörjer Securitas det och det tycker vi är en bra och trygg lösning. Ett förhastat beslut är inte bra utan man kunde ha valt en pilotstation och sedan utvärdera.

Vi på ST pendeln har reserverats sig mot beslutet att låta stationsvärden själv låsa upp på morgonen.

 

Nästa mbl förhandling blir den 3 maj.

Lämna ett svar